1000150539 - dům U Pěti korun
katalogové číslo
1000150539
název
dům U Pěti korun
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Melantrichova č.p. 465/11
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Tento dům je v jádru gotický. V renesanci byl výrazně přestavěný do dnešní podoby, která se přibližuje soudobé německé architektuře. Svým rozměrem je to architektura v Praze výjimečná.

popis

Třípatrový dům. Hl. budova+zadní budova+S křídlo+J křídlo. Fasáda do Melantrichovy ul.: pětiosá, trojdílný štít (vyšší střední s trojúhelným tympanonem -v hrotu konzola s maskou, nižší krajní s rozeklanými frontony a obeliskem +volutová křídla) . Parter novodobě upraven kromě průjezdu vpravo (edikulový kamenný portál s pilastry a kladím dórského řádu, původní vrata s brankou pro pěší 1615). Nároží lemováno armováním. Okna v 1.p. s kamenným ostěním, suprafenestry s rozvilinami a přímými římsami na ankonách, nad nimi reliéfy 5 korun ve štukových rámech. Okna 2. a 3.p. přímé nadokenní římsy posazené přímo na ostění. Zbytek gotické cihelné hl. římsy. Dvorní průčelí hl. budovy: lomený gotický portál, v patře předsazená oválně podklenutá pavlač chráněná klasicistním zábradlím. V 2.p. pavlač nesená barokními volutovými konzolami a se zábradlím s mřížkou. Fasády bočních křídel: bez členění, ostění pozdně renesanční Fasáda zadní budovy: barokní, podložené stuhové šambrány oken, čabrakové parapety ve 2.p. Původní portál zalepen (zvlněná římsa oblomená z kordonu) a prolomen typizovaným vchodem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls