1000150569 - dům U Zlatého pštrosa
katalogové číslo
1000150569
název
dům U Zlatého pštrosa
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Kožná č.p. 488/14
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
U Červené růže

anotace

Dům původem ze 14. stol. stojí na úzké parcele, ke které je připojena hloubková a podélná část při Kožné ulici. Dnešní podoba domu je klasicistní z r. 1839. Hlavní průčelí do Kožné ul. je trojpatrové, osmiosé, fasáda do Železné ul. má dvě osy.

popis

Hl. budova+zadní část. Fasáda do Železné ul.: dvouosá, nově upravený parter, kvalitní pozdně klasicistní členění korunní římsy a šambrán, pířmé římsy s ankonami. Fasáda do Kožné ul.: osmiosá, pravidelná, v části třípatrová, zbavena klasicistních prvků, pouze parter má pásovou rustiku

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls