1000150571 - dům U Červeného jelena
katalogové číslo
1000150571
název
dům U Červeného jelena
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Železná č.p. 491/16
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Dům vznikl ze dvou objektů, spojeny byly asi v r. 1426. Dům byl přestavěn v renesančním slohu na zač. 17. stol, dnešní fasády jsou pozdně barokní. Jižní a zadní křídla byla zvýšena a klasicistně upravena po r. 1814.

popis

Hl. budova+severní dvorní křídlo+jižní dvorní křídlo+zadní budova. Fasáda do Železné ul.: dvoupatrová, tříosá, osy sdružené, štít s trojicí lisenových rámců, trojúhelným frontonem a volutovými křídly. Nově upravený parter s rokokovými vstupními vraty. Okna 1.p. bez parapetů, vrcholně barokními suprafenestrami se zvlněnými římsami. Okna 2.p. mladší čabrakové parapety. Fasáda hl. budovy do předního dvora: renesanční etážový štít, pavlač se zábradlím z 18.stol. Parter s novodobým vchodem s fragmentem profilovaného překladu. Spojovací chodba na sev. straně: pozdně renesanční, stejně jako arkáda oddělující pření dvůr od zadního v parteru zahrocený portál s přetínanou profilací. Jižní boční křídlo: pozdně klasicistní dostavba fragmenty pozdně gotických sedlových portálků z 1550. Severní boční křídlo: pozdně barokní úprava, šambrány oken s čabraky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - 2008

    Dokumentace portálu a gotického sklepa pod dvorním křídlem

stáhnout data v .xls