1000153490 - venkovská usedlost Štít
katalogové číslo
1000153490
název
venkovská usedlost Štít
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Křeslice
katastrální uzemí
Křeslice
adresa
Ke Štítu č.p. 33
typ
usedlost
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano

anotace

Usedlost vznikla patrně kolem roku 1822 na místě starší zástavby. Areál dvora představuje významnou architektonickou památku, jež svědčí o zemědělské historii místa.

popis

Stavební komplex pravidelného obdélného půdorysu uzavřený na třech stranách budovami, na straně do silnice obvodovou zdí s osově umístěnou pilířovou brankou. Hlavní průčelní budova ve fasádě jednopatrová, upravena druhotně zaslepením oken a zřízením drobných okének. Hlavní budova rizalitove vystupuje z dispozice mladších hospodářských křídel. Fasáda členěna plochou kordonovou římsou nad přízemím, okna přízemí s plochými štukovými šambránami, okna 1. patra ukončena kamennými římsami s osekanými prvky v profilaci. Ze dvorní strany v místech opadané omítky patrny stopy starších stavebních etap. Původní vnitřní patrování nahrazeno větším počtem hospodářských podlaží. Boční hospodářská křídla přízemní, pravé dvorní křídlo z dvorní strany členěno lisenovými rámci, oddělujícími dvě pole s kamennými ostěními vstupu, ukončeno profilovanou římsou. V osách kamenných vstupů velké vikýře do podstřeší. Uvnitř řrídlo zaklenuto zčásti valenými a plackovými klenbami do pasu, zčásti plochostropé. Levé boční křídlo s barokní profilovanou římsou, vybíhající segmentově nad otvory do střešního prostoru dochované již jen v náznacích, neboť je toto křídlo v havarijním stavu. Střechy kryté taškami.

stáhnout data v .xls