1000150855 - palác Lažanských
katalogové číslo
1000150855
název
palác Lažanských
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Smetanovo nábř. č.p. 1012/2
typ
palác
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Nárožní třípatrová novostavba na pomezí Starého a Nového Města byla vyprojektována Ignácem Ullmannem v letech 1861-63 ve stylu francouzské novorenesance. V přízemí domu je od r. 1881 známá kavárna Slavia.

popis

Úpravy nábřežní terasy proběhly již v letech 1840-41. Tato část nábřeží byla do té doby bez trvalé zástavby. Vzhledem k reprezentativnímu charakteru nově budované Ferdinandovy třídy bylo povoleno překročení přípustné dvoupatrové zástavby na nábřeží o jedno patro. Vlastní stavba realizována podle projektu Ignáce Ullmanna v letech 1861-63. Jedná se o nárožní palácovou budovu ve stylu francouzské novorenesance. Dispozice nepravidelného lichobežníkovitého půdorysu je tvořena třemi dvoutraktovými křídly a jednotraktovým spojovacím křídlem; uprostřed obdélný dvůr (v západní dvorní fasádě vystupuje tříosý schodištní rizalit). Menší lichobežníkový dvorek je situován při severním okraji parcely, zakryt prosklenou střechou. Třípatrové hlavní průčelí do Smetanova nábřeží má po stranách jednoosé nárožní rizality se sdruženými okny, fasáda mezi rizality je jedenáctiosá. Vstupní portál zaujímá místo prostředních tří os přízemí. Vrata čtyřkrídlá s polokruhově zaklenutým nadsvětlíkem. V archivoltě portálu znak Lažanských z Bukové. Nad portálem balkon s kamenným zábradlím. Nad prostředním oknem balkonu pamětní deska B. Smetany. Průčelí do Národní třídy je členěno obdobně (mezi rizality je zde jen devět os). Bez výraznějších novodobých zásahů (především v parteru) se dochovala pouze fasáda do Divadelní ulice, která je kvůli svažitému terénu vpodstatě čtyřpatrová; zde rizalit pouze v jihovýchodním nároží, na severu navazuje sousední čp. 334, mimo rizalit je devět os. Charakteristický ráz fasády dotváří nárožní zastřešení rizalitu ve tvaru komolého jehlanu. Střechy hlavních křídel jsou sedlové. Druhý suterén pouze pod severozápadní částí dispozice. Sklepy se segmentovou klenbou. V části přízemí zrcadlové klenby, prevážně stropy s vpadlými poli (v prostorách přízemí vinárna Parnas a kavárna Slavia). Patra převážně plochostropá s fabiony. Schodiště ve dvorním rizalitu s podestami podepřenými sloupy, zábradlí litinové s rostlinným motivem. Druhé pulkruhové schodiště situováno při dvorní straně východního křídla.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls