1000156885 - Sedlecký dům
katalogové číslo
1000156885
název
Sedlecký dům
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Jilská č.p. 447/10
typ
městský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Osecký dům

anotace

Jádrem rozsáhlého objektu je pův. gotický dvorec. Do dnešní, raně barokní podoby byl dům přestavěn v r. 1694, když byl majetkem cisterciáků z Oseku. V r. 1926 byla podle plánu Josefa Kovařoviče při Vejvodově ul. vybudována patrová novostavba.

popis

Ve 14. a na poc. 15. stol. vlastnil areál klášter v Sedlci; šlo vlastne o dvorec s dvojicí hl. budov, prostupujících celým blokem. Puv. se obracel do Michalské ul., kde byla ohradní zed se vstupní bránou; pri Vejvodove ul. stála volne kaple. Další brána vzájemne oddelovala dva samostatné objekty, z nichž jeden (v hloubce parcely) asi sloužil hospodárskému úcelu, druhý pri Jilské ul. byl vlastním palácem. Pozdeji majetek Lobkovicu. Renesancní úpravy probehly po r. 1591; r. 1640 byl však objekt uváden jako zpustlý. Hl. prestavba ješte rane barokní zacala až 1694, kdy dum získali cisterciáci z Oseku. Prestavba se patrne protáhla (pri úpravách interiéru) do poc. 18. stol. K drobnejšímu stavebnímu zásahu došlo v r. 1816 podle projektu Karla Pollaka. V r. 1926 Josef Kovarovic vybudoval patrovou novostavbu pri Vejvodove ul., když využil konstrukce puv. barokní ohradní zdi zahrady. Vestavbou podkrovního patra r. 1930 se uzavrela stavební historie domu. Hl. objekty na pudorysu obráceného písmene C jsou jednotraktové, obklopují obdélný dvur; mestište je rozšíreno o nepravidelnou parcelu pri Vejvodove ul. s noveji obestavenou stredovekou kaplí a zcela novodobým ulicním krídlem. Hl. dvoupatrové prucelí do Jilské ul. má nepravidelne ( 1+2) rozmístena sdružená okna. Dnešní vzhled, až na noveji upravený parter, vznikl po r. 1695. Dvorní fasády jsou prosté. Fasády druhého dvora pri Vejvodove ul. jsou rovnež prosté. V nove vystaveném krídle (1926) je zajímavé pouze clenení vnitrní strany obvodové zdi (drívejší ohradní), s lichými barokními arkádami. Podsklepena je pouze cást l. budovy (mimo prujezd), kde puv. gotickou klenbu nahradil železobetonový preklad, a pravé dvorní krídlo. Zde je puv. gotická, lehce lomená kamenná klenba. Ve sklepení se dále zachovala dvojice gotických pulkruhových portálku. Prízemí je témer v celém rozsahu zaklenuto, až na místnosti v ul. budove. Klenby jsou renesancního a barokního puvodu, stejne jako nekolik stuhových portálku. Barokní je rovnež hl. tríramenné schodište, jehož zábradlí tvorí v patre drevené ctverhranné balustry. V záp. krídle 2. dvora je výrazne risalitove vystupující cást pozustatkem puv. stredoveké kaple. V její záp. cásti se zachovaly fragmenty výbehu žeber. Patro má vetšinou ploché stropy, není architektonicky zajímavé, až na partii kolem schodište a navazující chodby. Klenuté jsou rovnež místnosti záp. krídla 2. dvora, v jehož konci se zachovala místnost se štukovou dekorací stropu (prevládají akanty, andílcí hlavicky a stuhy), sloužící dríve v seminári oseckých cisterciáku jako kaple; podkrovní patro novodobe upraveno r. 1930.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls