1000156900 - dům U Roubíčků
katalogové číslo
1000156900
název
dům U Roubíčků
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Staré Město
katastrální uzemí
Staré Město
adresa
Klášterská č.p. 779/1
typ
měšťanský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Raně barokní domek byl přestavěn v 1. pol. 18. stol. a klasicistně rozšířený kolem r. 1820. Rekonstruován byl Oldřichem Stefanem r. 1950. K domku patří dvorek a zahrada, která je uzavřená ohradními zdmi s barokní bránou a kovovým plotem.

popis

Městište dnešního domu vzniklo při parcelaci pozemku dominikánského kláštera a původne bylo součástí jediného čp. Zahradu a budovu již jako samostatné koupil r. 1696 Bernard Bulla. Dům byl jednopatrový, v zahrade stál v r. 1726 letohrádek. Dům byl do r. 1820 klasicistně rozšířen, jak vyplývá ze zachovalých pohledů. V 19. století bylo městište průmyslově využíváno - stály zde dva parní stroje. V roce 1940 mělo dojít k asanaci objektu i zahrady, k té došlo až v r. 1950 podle plánu O. Stefana. Byly zachovány klenby i hodnotné složky starší dispozice, vloženy nové stropy a nový krov a obnovena pavláčka v prvním patře. Nárožní jednopatrový dům s dvorkem a zahradou, uzavřenou ohradní zdí s barokní bránou a kovovým plotem. Fasáda do ulice je hladká šestiosá. V přízemí vlevo je půlkruhové okno se šambránou a štítkem s letopočtem 1783. Dvorní průčelí je hladké, v levé části prolomené velkým půlkuhovým otvorem. Štítová fasáda je prolomena dvěma drobnými okénky. V západní části přízemí jsou dvě místnosti zaklenuty křížovou klenbou, v jedné je zachován zbytek štukové výzdoby.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15155, Staré Město, býv. město (před r. 1850), Staré Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls