1999993531 - Středisko vodních sportů ČSM
katalogové číslo
1999993531
název
Středisko vodních sportů ČSM
kraj
Středočeský kraj
okres
Praha-západ
obec
Slapy
část obce
Slapy
katastrální uzemí
Přestavlky u Slap
adresa
č.p. 270
typ
rekreační zařízení
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
existující
ano
specializace
moderní architektura
variantní názvy
Modrá loděnice - Jachtklub

anotace

Budova na břehu Slapského jezera z let 1965-1969 je považována za nejvýznamnější realizaci architekta Jaroslava Vaculíka, posledního žáka Le Corbusiera. Cenná ukázka organické architektury a brutalismu.

popis památkové hodnoty

Jaroslav Vaculík (1921-1995) jako poslední český architekt praktikující u Le Corbusiera vnesl do poválečné české architektury výrazné prvky brutalismu a organické architektury. Prvky blízké Le Corbusierovu architektonickému uvažování nese i stavba Střediska vodních sportů ve Ždáni. Le Corbusierův vliv prozrazuje jak vlastní koncepce budovy na pilotách, tak Vaculíkova práce s materiály. Architekt nechává vyznít v duchu brutalismu především strukturu neomítaného betonu v konstrukci přízemí a v detailech (otisk kresby na motivy Le Corbusierova moduloru apod.). Jemnější výtvarný přístup prokázal Jaroslav Vaculík organickým promodelováním prostoru klubovny v prvním patře, jehož oblé tvary se propisují do jižního průčelí. Stavba je velice citlivě zasazená do krajiny na břehu slapského jezera a ani přes novější architektonické zásahy nepozbyla architektonických kvalit. Také proto patří spolu s dalšími Vaculíkovými rekreačními stavbami (Nová Živohošť, Lipnice) k velmi cenným příkladům organické architektury a brutalismu. V tvorbě Jaroslava Vaculíka je toto dílo považované za jeho vůbec nejvýznamnější realizaci. Ve Ždáni postavil Jaroslav Vaculík v letech 1958-63 také trojici chat, z toho jednu pro sebe a svou rodinu, včetně sochařských doplňků. Současně se stavbou Střediska vodních sportů projektoval pro ČSM i rekreační areál v Nové Živohošti na opačném břehu přehrady. Rekreační střediska od tohoto architekta doplňoval ještě rekreační areál v Městečku u Nespek, bohužel v nedávné době demolovaný.

popis

Horizontálně pojatá budova Střediska vodních sportů původně určená pro rekreaci a ubytování mládeže zahrnuje hlavní pavilon na mírně zakřiveném půdorysu, který se otevírá k vodní ploše. Jedná se o třípodlažní budovu skeletové ocelové konstrukce, se stropem příhradové konstrukce a střechou nepatrného sklonu. Sestává ze dvou křídel přiléhajícím k sobě v tupém úhlu. Dvě obytná podlaží vynášejí nad terén železobetonové piloty. Toto konstrukční řešení umožnilo protažení západního křídla budovy nad vodní plochu zátoky slapské přehrady. Vzniklý prostor sloužil pro skladování a kotvení lodí. Tímto směrem vybíhalo do vody také betonové molo. Od jihu navazuje kolmo na hlavní budovu směrem k příjezdové cestě přízemní drobné křídlo, využívané jako skladiště potravin. Průčelí budovy člení pouze široká okna a v druhém patře souvislý pás lodžií, rozdělené plechovými příčkami. Lodžie chrání plechové slunolamy. V duchu brutalismu stojí za pozornost především struktura neomítaného betonu v konstrukci přízemí a výtvarně působivé detaily (vstupní markýza s otisky bednění a vytlačeným vzorem, otisk kresby na motivy Le Corbusierova moduloru apod.). Pozoruhodný je půdorys stavby, řešený převážně pravoúhle, jehož jádro je organicky křivočaré. Zde je dobře patrné architektova oscilace mezi pravoúhlým racionalismem a organickou architekturou. Do budovy se vchází od jihu vstupem krytým železobetonovou markýzou, podepřenou ocelovými sloupy. V přízemí se nacházely sklady, v prvním a druhém patře pak pokoje a společenské místnosti. Ve vnitřním uspořádání zaujme při jižním průčelí organicky tvarovaný půdorys klubovny v prvním patře, ze kterého lze vyjít na terasu. Při nedávné úpravě celého areálu na hotel s restaurací došlo k několika změnám. Místnosti prvního patra orientované k severu osvětloval původně pouze úzký pás oken: dnes zabírají většinu plochy prvního patra široká okna (plastové okenní výplně). Změněny byly také proporce prosklené jídelny (dnes restaurace), ke které nově přiléhá lehká konstrukce terasy se schodištěm. Budova na první pohled zaujme celoplošným obkladem. Původně byla stavba obložena vlnitým plechem, který na fasádě vytvářel svislý rastr. Dnes průčelí pokrývá vodorovně strukturovaný obklad v modré barvě.

stáhnout data v .xls