1321000032_0003 - oplocení s branami
katalogové číslo
1321000032_0003
název
oplocení s branami
kraj
Středočeský kraj
okres
Kladno
obec
Slaný
část obce
Kvíček
katastrální uzemí
Kvíc
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
22. 11. 2018
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
sloh
slohy 19. století; romantismus; historismus

anotace

Oplocení s dvěma branami, jehož dominantním stavebním prvkem jsou pravidelně tesané mohutné kameny, bylo součástí jednotné architektonické koncepce nejen areálu vily a přádelny, ale také navazující kolonie zaměstnaneckých domů.

popis

Oplocení lemuje jihovýchodní hranu areálu podél ulice K. H. Borovského a bylo součástí jednotného konceptu areálu. Tvoří jej kamenná podezdívka s pravidelným rozestupem hranolových pilířů s jehlancovým završením. Hlavní brána na východě má podobu zapuštěného úseku kamenné zdi s půlkruhově překlenutým průjezdem s mřížovými dvoukřídlými vraty. Nad průjezdem v ose je umístěn reliéfní znak napodobující šlechtický erb: ozubené kolo protknuté vřetenem pod monogramem FP. Po stranách průjezdu v jeho vnitřní části (v parku) jsou umístěny dvě pískovcové sochy medvědů, spočívající na vysokých soklech z pravidelně tesaných kamenů. Druhá jednoduchá brána, situovaná z ulice K. H. Borovského na samém konci areálu, je tvořena panelovým úsekem zdi s půlkruhově překlenutým průjezdem. Pole kovaného plotu mezi pilíři jsou novodobá, sestavená ze svislých prutů.

stáhnout data v .xls