1999993694 - sbor církve československé husitské
katalogové číslo
1999993694
název
sbor církve československé husitské
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Dvůr Králové nad Labem
část obce
Dvůr Králové nad Labem
katastrální uzemí
Dvůr Králové nad Labem
adresa
Legionářská č.p. 1311
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
14. 6. 2018
existující
ano
počet nadzemních podlaží
2
sloh
moderna

anotace

Urbanisticky exponovaný objekt na obvodu městského jádra vystavěný v posledních letech 1. čtvrti 20. století podle návrhu O. Lisky.

popis

Sbor československé církve husitské ve Dvoře Králové nad Labem byl vystavěn na nároží ulic Legionářské a Šindelářské. Omítnutá stavba s hlavním vstupním průčelím zakrytým plochou střechou je orientována k východní straně, k průjezdní komunikaci. Sborová místnost je souběžná s ulicí Šindelářskou, v ose východ – západ. Obytné zázemí stavby sboru přistavěno k jižní straně, ve směru do dvora. Nad vstupní částí stavby se nachází dominantní hranolová dvoupatrová věž zakončená jehlancovou střechou, v jejím vrcholu je osazen latinský kříž. Fasády objektu jsou pojednány v hrubé omítce monochromní barevností odpovídající původnímu architektonickému záměru funkcionalistické stavby. Vstupní předsazené průčelí od městské komunikace je kryté plochou střechou, která je vynesena pěti hranolovými sloupy, na druhém sloupu v průčelí je v omítce dochován reliéfní nápis ve versálkách: PROJEKTOVAL ARCHITEKT / OL. LISKA, HRADEC KR./ PROVEDL STAVITEL / PEŠEK A KRUŠINA, DVUR KR./. Nad střechou vstupu je umístěno čtyřdílné okno s orámováním. Hlavní vstupní dveře dřevěné, dvoukřídlé se skleněnými výplněmi, osazené v pískovcovém ústupkovém portálu, které umožňují vstup do sborové síně. Podloubí vstupu do objektu, které je kryto sloupy, je zvýšeno z nivelety chodníku třemi stupni. Vlevo od hlavních dveří se nachází trojice jednokřídlých dveří se vstupem do chodby, na kterou navazuje malý přednáškový sál, úřední místnosti a zázemí pro kněze. Věž je dvoupatrová, oddělena hranolovou římsou s vrchním oplechováním, po obvodu prosvětlena obdélnými a čtvercovými okny. Hmota vlastní sborové síně je členěna ve fasádě pásem osmi vysokých obdélných oken s dřevěnými rámci, okna jsou orámována nadokenními i podokenním průběžnými římsami, podokenní římsa je členěna v ose velkých oken menšími obdélnými okénky. Sborová místnost je ukončena masivní patrovou římsou, vyšší část stavby je zakončena korunovou římsou. Závěr sboru k západní straně má přistavěný presbytář, nad ním v lodi se nachází segmentové okno. Krov stavby se sedlovou střechou, krytinou plech v pásech.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3401, Dvůr Králové nad Labem, město, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 25625, Šindelářské Předměstí, býv. městská čtvrť, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 1924 - 1925

stáhnout data v .xls