1999993694 - sbor církve československé husitské
katalogové číslo
1999993694
název
sbor církve československé husitské
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Trutnov
obec
Dvůr Králové nad Labem
část obce
Dvůr Králové nad Labem
katastrální uzemí
Dvůr Králové nad Labem
adresa
Legionářská č.p. 1311
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
14. 6. 2018
existující
ano
počet nadzemních podlaží
2

anotace

Urbanisticky exponovaný objekt na obvodu městského jádra vystavěný v posledních letech 1. čtvrti 20. století podle návrhu O. Lisky.

popis

Sbor československé církve husitské ve Dvoře Králové nad Labem byl vystavěn v letech 1924 – 1925 na nároží ulic Legionářské a Šindelářské. Omítnutá stavba s hlavním vstupním průčelím zakrytým plochou střechou je orientována k východní straně, k průjezdní komunikaci. Sborová místnost je souběžná s ulicí Šindelářskou, v ose východ – západ. Obytné zázemí stavby sboru přistavěno k jižní straně, ve směru do dvora. Nad vstupní částí stavby se nachází dominantní hranolová dvoupatrová věž zakončená jehlancovou střechou, v jejím vrcholu je osazen latinský kříž. Fasády objektu jsou pojednány v hrubé omítce monochromní barevností odpovídající původnímu architektonickému záměru funkcionalistické stavby. Vstupní předsazené průčelí od městské komunikace je kryté plochou střechou, která je vynesena pěti hranolovými sloupy, na druhém sloupu v průčelí je v omítce dochován reliéfní nápis ve versálkách: PROJEKTOVAL ARCHITEKT / OL. LISKA, HRADEC KR./ PROVEDL STAVITEL / PEŠEK A KRUŠINA, DVUR KR./. Nad střechou vstupu je umístěno čtyřdílné okno s orámováním. Hlavní vstupní dveře dřevěné, dvoukřídlé se skleněnými výplněmi, osazené v pískovcovém ústupkovém portálu, které umožňují vstup do sborové síně. Podloubí vstupu do objektu, které je kryto sloupy, je zvýšeno z nivelity chodníku třemi stupni. Vlevo od hlavních dveří se nachází trojice jednokřídlých dveří se vstupem do chodby, na kterou navazuje malý přednáškový sál, úřední místnosti a zázemí pro kněze. Věž je dvoupatrová, oddělena hranolovou římsou s vrchním oplechováním, po obvodu prosvětlena obdélnými a čtvercovými okny. Hmota vlastní sborové síně je členěna ve fasádě pásem osmi vysokých obdélných oken s dřevěnými rámci, okna jsou orámována nadokenními i podokenním průběžnými římsami, podokenní římsa je členěna v ose velkých oken menšími obdélnými okénky. Sborová místnost je ukončena masivní patrovou římsou, vyšší část stavby je zakončena korunovou římsou. Závěr sboru k západní straně má přistavěný presbytář, nad ním v lodi se nachází segmentové okno. Krov stavby se sedlovou střechou, krytinou plech v pásech. Objekt je podsklepen od jihozápadní strany pod provozní částí stavby, suterén je přístupný z chodby po kamenných stupních. Rozčleněn je na jednotlivá pole, ve kterých byly projektovány místnosti prádelny, sušárny, sklepů, kotelny i materiálního zázemí. Stropy suterénu jsou železobetonové, ploché. V přízemí přístavby sborové místnosti je umístěno zázemí pro kněze, v 1. NP obytné místnosti slouží k bydlení. Hlavní sborová místnost je sklenutá stlačeným obloukem zakončeným v nosných stěnách mělkými konzolami, plocha stropu zdobena obdélnými kazetami. Nad hlavním vstupem do sborové místnosti je vynesen hudební kůr, který přechází postranními rameny do prostoru lodi. Balkón s podpěrami hraněných konzol s vpadlými zrcadly. Zábradlí hudebního kůru plné, uprostřed lomené, v ploše ve spodní části s průběžnou linkou (dnes pravděpodobně barevně odlišenou), vrchní krytí s průběžnou římsou probíhající do postranních ramen. Presbyterium konkávní, vyvýšeno čtyřmi dřevěnými stupni, nad obětním stolem segmentové okno ve tvaru stlačeného oblouku zdobené vitrajemi s ústředním motivem kalicha. Plocha sborové místnosti s pokládkou teracové dlažby.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 3401, Dvůr Králové nad Labem, město, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 25625, Šindelářské Předměstí, býv. městská čtvrť, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 1923 - 1924

stáhnout data v .xls