1000150988 - dům U Zlatého jelena
katalogové číslo
1000150988
název
dům U Zlatého jelena
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
adresa
Tomášská 26/4
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance; baroko

anotace

Obdobně jako sousední domy je i tento dům U Zeleného jelena renesančního původu. Po několika stavebních úpravách prošel objekt zásadní přestavbou po roce 1723 snad podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

popis památkové hodnoty

Architektonická bohatost a rozmanitost domu U zlatého jelena dokládá vzrůstající roli měšťanů coby stavebních investorů. Členité vrcholně barokní průčelí a mnohé dochované klenby řadí objekt k nejkrásnějším příkladům profánní malostranské architektury.

popis

Původně renesanční dům na obdélném půdorysu. Majitel Jan Kašpar Friedrich ho nechal před rokem 1725 "mnohým nákladem a k ozdobě obce" barokně přestavět (pravděpodobně K.I.Dientzhofofer). Na fasádě se uplantňují bohaté barokní portály, jemný štukový dekor, střídání hladkých a drsných omítek. Nad dvojitým portálem je v nice osazeno domovní znamení, a to socha F. M. Brokoffa s námětem setkání svatého Huberta se zázračným jelenem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 48777, Malá Strana (1), dílec hist. osady, Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • restaurační , obytné

stáhnout data v .xls