1000136352 - klášter kapucínský
katalogové číslo
1000136352
název
klášter kapucínský
kraj
Plzeňský kraj
okres
Domažlice
obec
Horšovský Týn
část obce
Plzeňské Předměstí
katastrální uzemí
Horšovský Týn
adresa
Gorkého č.p. 43
typ
klášter
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
rané baroko; 19. století

anotace

Komplex barokního kláštera bez výrazných pozdějších úprav. Celek si zachoval podstatné rysy typické pro kapucínskou řádovou architekturu. Patří mezi příklady téměř doslovné aplikace ideálního projektu velkého konventu podle benátských vzorů ze 16. stol.

dějiny

Klášter z doby po r. 1650, úpravy v l. 1770, 1830 a 1864. Spojovací chodba z poč. 18. stol., s dveřmi datovanými do r. 1719. Kostel z l. 1650-54.

popis

1) konvent čp. 43 2) domek čp. 6 3) býv. kostel sv. Víta 4) kaple Oliveta 5) brána s brankou 6) ohradní zeď 7) kaple P. Marie 8) socha sv. Jana Nepomuckého 9) schodiště Obdélný areál klaštera na SV straně města cca 0,5 km od náměstí je situován při komunikaci vedoucí z náměstí na Plzeň. Areál tvoří v J části kostel s konventem, domek čp. 6, kaple Oliveta, mimo tento stavební celek pak schodiště s kapličkou P. Marie a sochou sv. Jana Nepomuckého na J straně, sousední vstupní brána s brankou, celou bývalou klášterní zahradu obklopuje ohradní zeď. Donátorem stavby kláštera byl Maxmilián Trautmannsdorf. Základní kámen kláštera byl položen až po jeho smrti v r. 1650. Stavba probíhala rychle a po konventu byl v r. 1654 dokončen kostel posvěcený kardinálem Harachem ke cti sv. Víta, Františka a Antonína Paduánského. Později bylo běžně užíváno zasvěcení kostela sv. Vítu, Václavu a Vojtěchu. Od r. 1770 byl konvent renovován a doplněn o kapli nemocných. V podzemí kostela byla od počátku umístěna Trautmannsdorffská hrobka. Teprve v r. 1842 nechali Trautmannsdorffové část zemřelých převést do hrobky u kostela sv. Anny na Vršíčku. Po odchodu posledních kapucínů po druhé světové válce byla zničena naprostá většina mobiliáře, poškozené oltářní obrazy jsou v městském muzeu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4551, Horšovský Týn, město, Horšovský Týn, Domažlice, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 4554, Klášterní Předměstí, městská čtvrť, Horšovský Týn, Domažlice, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Původně kapucínský klášter. Poslední kapucíni odešli z kláštera po 2. světové válce. Do poč. 90l. 20. stol sloužil klášterní kostel jako velkosklad - dnes bez využití. Konvent byl přeměněn na byty.

stáhnout data v .xls