1000129698 - zámek Horšovský Týn
katalogové číslo
1000129698
název
zámek Horšovský Týn
kraj
Plzeňský kraj
okres
Domažlice
obec
Horšovský Týn
část obce
Město
katastrální uzemí
Horšovský Týn
adresa
náměstí Republiky č.p. 1
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
raná gotika; renesance; 19. století

anotace

Areálu vévodí renesanční zámek vzniklý přestavbou biskupského hradu ze druhé pol. 13. stol. Z původního hradu jsou cenné gotické sklepní prostory a především vynikající architektura kaple Nejsvětější Trojice.

dějiny

Raně got. jádro kolem r. 1265-70, po r. 1547 postupná přestavba. Úpravy barokní, empirové a novorenesanční z konce 19. stol.

popis památkové hodnoty

Renesanční zámek s minimálními pozdějšími úpravami, tvořící dominantu města, patří mezi nejvýznamější architektonické památky západních Čech. Kvalitní renesanční přestavba v sobě ukrývá zdivo raně gotického biskupského hradu. V západním křídle hradu, dnešního zámku, zachována raně gotická kaple, která dnes náleží k nejkvalitnějším ukázkám české rané gotiky. Raně a pozdně barokní úpravy a také úpravy empirové svým významem ustupují.

popis

1) zámek 2) vdovský dům čp. 22 3) míčovna čp. 42 4) sýpka čp. 129 5) vyhlídkový pavilon - gloriet 6) loreta 7) studna na nádvoří 8) kašna se sochou Neptuna 9) kašna u příkopu 10) kašna v parku 11) kašna u ohrazení 12) brána s brankou u hlavního vstupu 13) brána s brankou u sýpky 14) brána u míčovny 15) most do náměstí 16) most do parku 17) lávka 18) socha sv. Prokopa 19) ohrazení 20) park 21) býv. zahradnictví Na jihu nevýrazné ostrožny stojí mohutný renesanční zámek, dominanta náměstí a městečka. Ze severu přiléhá rozlehlý park. Prokazatelné osídlení ostrožny již od poč. 11. stol., ale jde o nepochybně starší lokalitu. Stával zde biskupský dvorec s lehčím dřevěným opevněním. V první pol. 13. stol. jej vystřídal monumentální kamenný biskupský hrad opevněný hradbami a čtyřmi hranolovými věžemi. Biskupský hrad představoval kastel středoevropského typu. Po pol. 14. stol. úpravy za arcibiskupů Arnošta z Pardubic a Jana z Jenštejna. Za husitských válek přešel hrad do šlechtických rukou (purkrabí Zdeněk z Dršťky), v r. 1535 jej získali Lobkovicové. 13. 4. 1547 postihl město i hrad požár. Po požáru Jan Ml. z Lobkovic nechal přestavět hrad na výstavný renesanční zámek. Po pol. 16. stol nechal Kryštof z Lobkovic v zámeckém parku vybudovat loretu, míčovnu, gloriet, část vnějšího opevnění zámku a purkrabství na západním nádvoří. Po třicetileté válce získal zámek Maxmilián Trautmannsdorf. V r. 1945 majetek Trautmannsdorffů zkonfiskován státem. Dnes areál zámku spravuje NPÚ v Plzni.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4551, Horšovský Týn, město, Horšovský Týn, Domažlice, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 4553, Horšovský Týn, hl. městská čtvrť, Horšovský Týn, Domažlice, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

  • operativní průzkum a dokumentace - 2007

    provést plánovou dokumentaci

stáhnout data v .xls