1000119888 - vodní elektrárna Čeňkova Pila
katalogové číslo
1000119888
název
vodní elektrárna Čeňkova Pila
kraj
Plzeňský kraj
okres
Klatovy
obec
Rejštejn
část obce
Svojše
katastrální uzemí
Svojše
typ
vodní elektrárna
kategorie
areál
památkově chráněno od
9. 2. 1995
existující
ano
sloh
slohy 20.stol.
specializace
industriální dědictví

anotace

Průtočná elektrárna, situovaná na břehu řeky Vydry. Jedná se o téměř neporušené technické dílo z roku 1912 s původním technickým zařízením, které je dosud v provozu. Doklad vývoje energetiky u nás s mnoha zajímavými detaily.

dějiny

Postavena v r. 1912 J. Schmidtem z Vimperka pro pražského podnikatele Čeňka Bubeníčka. Turbina včetně regulace byla vyrobena švýcarskou firmou Voith v r. 1912. Opravy prováděny ČKD Blansko. Generátor je výrobkem firmy Brown Boweri také ze Švýcarska. Nedaleko MVE smrk zasazený v r. 1867 hudebním skladatelem Bedřichem Smetanou.

popis

1) přívodní kanál - ppč. 513/5 2) dřevěné vantroky - ppč. 513/11 3) budova elektrárny - stpč. 54 a) vtokový objekt s kašnou b) strojovna 4) jalový přepad I. - ppč. 513/15 5) jalový přepad II. - ppč. 513/12 Objekt malé vodní elektrárny leží na pravém břehu řeky Vydra, na soutoku řek Vydry a Křemelné, v lokalitě Čeňkova pila (dříve Přední Jelenov). Elektrárna pracuje jako průtočná, umístěna mimo profil řeky. Spádu dosaženo odvedením vody z Vydry do nízkotlakého otevřeného přivaděče, ze dvou třetin délky, od dvojice stavidel vtoku, proveden jako hloubený kanál s břehy vyzděnými částečně z lomového, valounového a kvádrového kamene. Na dvou místech překonává kanál lávkami turistická stezka vedoucí souběžně s jeho trasou. V délce zbývající třetiny délky pokračuje přivaděč v podobě nadzemního dřevěného koryta, vantroků (cca 126 m). Vantroky zbudovány od místa bývalé pily Čeňka Bubeníčka r. 1912, k dosažení spádu 10 m. Dřevěné otevřené koryto neseno dvojicí betonových nosníků ztužených železy, uložených na hranolových pilířích vyzděných z kamene. Náhon končí ve vtokovém objektu MVE, obsahujícím jemné česle a stavidlo uzavírající krátký přepad. Koryto přepadu dřevěné, strmé, v délce cca 3 m slouží k odvádění usazenin a naplavenin hromadících se v prostoru před česlemi. Na vtokový objekt bezprostředně navazuje masivní zděná kašna čtvercového půdorysu, která je zčásti zastavěna do budovy MVE. Vtokový objekt i kašna na režné kamenné kvádrové podezdívce s nízkým úsekem omítaného zdiva, patro dřevěné. Vtokový objekt se sedlovou střechou a kašna se střechou jehlancovou. Patro nad kašnou osvětluje čtvercové křížem členěné okno, v líci. Přístup do patra z vnějšku po dřevěném přímém jednoramenném schodnicovém schodišti se zábradlím. Objekt MVE dále sestává z budovy strojovny tvořící s výše popsanými objekty kompaktní celek. Jednoduchá účelová zděná stavba s hladkou hrubě omítanou fasádou na omítané kamenné podezdívce. Střecha sedlová, skosená čtvrtvalbami, pokrytá šablonami. Hlavní vchod obdélný, v severním štítovém průčelí, mimo střední osu, na jednom kamenném stupni, tence hladce orámovaný. Dveře dřevěné dvoukřídlé se zaskleným nadsvětlíkem. Na stranách po jednom obdélném tence hladce orámovaném okně, křídla vysazena (zřejmě šestitabulková), chráněno mříží. Štít s přesahem střechy a s profilovanými zhlavími pozednic. Ve střední ose štítu obdélný hladce orámovaný otvor s jednokřídlými prkennými dveřmi. V západním podélném průčelí dvě obdélná okna, jedno menší, stejná jako ve štítovém průčelí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15932, Svojše, ves, Svojše, Klatovy, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • 2007 - provozuje Západočeská energetika a.s. zařízení pracuje v původním stavu od r. 1912. Zpřístupněno veřejnosti v rámci expozice šumavská energie na řece Vydra. Expozice otevřena od r. 1997.

stáhnout data v .xls