1000157642 - kostel sv. Jana Nepomuckého
katalogové číslo
1000157642
název
kostel sv. Jana Nepomuckého
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Rožmitál pod Třemšínem
část obce
Rožmitál pod Třemšínem
katastrální uzemí
Rožmitál pod Třemšínem
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Pozdní neobarokní náročně řešená stavba architekta Josefa Fanty. Ze staršího objektu snad údajně zbyly obvodové zdi lodi a kruchta (tento předpoklad však je sporný vzhledem k homogenní struktuře cihelného zdiva na celé stavbě).

popis

Filiální kostel sv. Jana Nepomuckého stojí v již. části nevelkého ulicového náměstí, půdorysně mírně prohnutého v lukovitém oblouku. Velká, vzhledem k prostoru úzkého náměstí téměř předimenzovaná stavba je vyzděna výhradně z cihelného materiálu bez viditelného podílu kamene, jak je patrno v dolní části obvodového zdiva, kde byly nedávno odstraněny omítky do výše 1,5 - 2 m z důvodu odvlhčení zdí. Nové štukové omítky jsou v základní ploše tónovány velmi světlým okrem, plasticky vystupující prvky tektonické i dekorativní jsou čistě bílé. Jednolodní liturgicky neorientovaný kostel, obrácený vzhledem k tvaru náměstí paralelně s jeho podélnou osou k JV. - J., sestává z obdélné lodi a poněkud užšího pravoúhlého segmentově ukončeného presbytáře, k jehož oběma bokům přiléhají symetricky komponované vysoké přístavky se sakristiemi a předsíňkami v přízemí a oratořemi v patře. Monumentálně pojaté hlavní sz. průčelí je tvořeno dvěma postranními hranolovými čtyřbokými poměrně štíhlými věžemi, jejichž objem vystupuje značně z půdorysného obvodu lodi a širokou vysokou výrazně předstupující obdélnou předsíní, vloženou mezi věže. Interiéry lodi i presbytáře jsou zaklenuty valenou klenbou s protilehlými nadokenními trojúhelnými výsečemi, v závěru kněžiště je koncha. Klenba v lodi je rozdělena do tří polí plochými štukovými pasy, jež vystupují ze svazkových pilastrů s římsovými hlavicemi. Hlavní prostor rozlehlé lodi doplňují na obou stranách tři mělké výklenky valeně sklenutých kaplí, otevřených v celé šíři do lodi. Kaple, přímo neosvětlené a navzájem nepropojené, jsou vloženy mezi vtažené hranolové nosné pilíře. Nad kaplemi procházejí v celé délce lodi stejně úzké tribuny. Prostorové schéma je zřejmě novodobou replikou barokního chrámového typu Il Gesú. Exteriér stavby je pročleněn horizontálními římsami, lizénovými rámy a pilastry s římsovými hlavicemi. Základní tektonické členění je doplněno v nadpraží oken a portálů mimořádně bohatou nebarokní štukovou ornamentikou, kombinující ve složité spleti motivy vegetativní, geometrické i figurální. Všechny části kostela, loď, chór i oratoře mají valbové střechy kryté dvojitými bobrovkami. Složitě tvarované přilbové střechy věží jsou pobity plechem. Předmětem ochrany je: kostel - stavba a pozemek st.p. 65.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13909, Rožmitál pod Třemšínem, město, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 24857, Město, býv. hl. městská čtvrť, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Kultovní

stáhnout data v .xls