1631732901 - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1631732901
název
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
kraj
Karlovarský kraj
okres
Sokolov
obec
Nová Ves
část obce
Nová Ves
katastrální uzemí
Nová Ves u Sokolova
typ
sloup se sousoším
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
5. 5. 2012
existující
ano
sloh
pozdní baroko

anotace

Pozdně barokní, lidově pojaté, pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1846 stojí na hranolovém podstavci s reliéfní kartuší a nápisem s datací. Donátory díla byli Franz Xaver a Josefa Hopfovi, autorsky je neurčené.

dějiny

Trojiční sloup v Nové Vsi reprezentuje lidovou barokní umělecko-řemeslnou práci a je cenným dokladem rustikálnějšího vyobrazení tohoto motivu. Jedná se o zachovalou ukázku typu, který byl v krajině a obcích dané oblasti rozmisťován jako projev zbožnosti.

stav zachování památkové hodnoty

2012: Trojiční sloup prošel v nedávné minulosti konzervačním zásahem. Nově doplněn byl nízký ohradní kovaný plot.

popis

Sousoší Nejsvětější Trojice je umístěno při cestě ke hřbitovu a je provedeno z pískovce. Na nízkém stupni je vztyčen hranolový podstavec s vysazenou profilovanou římsou. Z čelní strany podstavce je kartuše s nápisem 17 FD 79 / Zur Ehre Gottes / hat diese stadue wied / errichten lassen / FRANZ XAVER / et / JOSEFA HOPF / im Jahre 1846 / den 25. April / Z levého boku je pak nápis / Erneuert / von / Anton / und / Berta / Hopf / 1910. Sousoší je tvořeno vpravo postavou Krista, který levou rukou drží kříž umístěný uprostřed kompozice a pravou rukou se drží na prsou. Vlevo je umístěn Bůh Otec s pozdviženou pravou rukou, levou rukou pak drží zeměkouli. Symbol Ducha Svatého na vyobrazení chybí. Pravděpodobně byl ale umístěn v podobě holubice na vrcholu kříže. Tato část je evidentně druhotně upravená. Kolem sousoší je novodobý nízký kovaný plot s vročením L.P. 2010.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10758, Nová Ves, ves, Nová Ves u Sokolova, Sokolov, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

Využití

  • Sousoší stále slouží svému původnímu esteticko-edukativnímu účelu a dá se předpokládat, že se nachází na svém původním místě.

stáhnout data v .xls