1474444411 - lovecký zámeček Tři trubky
katalogové číslo
1474444411
název
lovecký zámeček Tři trubky
kraj
Plzeňský kraj
okres
Rokycany
obec
Strašice
část obce
Strašice
katastrální uzemí
Strašice v Brdech
adresa
č.p. 700
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
zámeček
kategorie
areál
památkově chráněno od
10. 7. 2014
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
romantismus

anotace

Areál loveckého zámečku je jednou z posledních dochovaných staveb ve Vojenském újezdu Brdy. Je velmi kvalitní stavbou architekta Camilla Sitteho, postavenou v duchu romantického historismu.

dějiny

Stavba vznikla v letech 1888-90 v historizujícím slohu (Camillo Sitte). Ochoz vznikl v letech 1888-90. Hospodářské budovy lze časově vymezit lety 1900 - 1935.

popis památkové hodnoty

Areál loveckého zámečku je jednou z posledních dochovaných staveb ve Vojenském újezdu Brdy. Je velmi kvalitní stavbou architekta Camilla Sitteho, postavenou v duchu romantického historismu. Celý areál je výjimečný celkovým rozvržením a kompozicí, korespondující s krajinou.

stav zachování památkové hodnoty

Dřívější stavební úpravy, patrné v interiérech a dílčích exterierových pohledech, nenarušily zásadně charakter stavby a jejího okolí. Původní architektonický ráz zůstal zachován. Objekt je udržovaný a využívaný, bez závažných závad, pořebný je nátěr dřevěných částí stavby.

popis

Areál zámečku Tři trubky se nachází na samotě v lesích Vojenského újezdu Brdy, v údolí řeky Klabavy, poblíž jejího soutoku s Třítrubeckým potokem. Je situován na rovinatém pozemku při lesní silnici, která sleduje říčku Klabavu. Je ohraničen na východě silnicí, na severu lesní cestou, na západní straně lesem a na jižní straně potokem. Je oplocen jednoduchým nízkým dřevěným plotem. V takto vymezené zahradě jsou patrné zbytky parkové úpravy a některé cenné dřeviny. Hlavní, patrová budova zámečku je umístěna na jižní straně celého seskupení budov a je štítem obrácená k jihu. Na severní straně navazuje na budovu roubené loubí, které obchází obdélný dvůr a propojuje hlavní budovu s přízemními hospodářskými a obytnými objekty (dílny, garáže, sklad, vodárna, kotelna, chlévy, stáje, byt správce). Ty lemují dvůr ze severní a částečně západní strany a vybíhají dvěma souběžnými křídly severním směrem. Na východní straně pak navazuje přízemní objekt hájovny. Na jihovýchodní straně od oplocené části areálu je situována drobná roubená stavba elektrárny. Předmětem ochrany je lovecký zámeček čp. 28 s ochozem kolem dvora s hospodářskými budovami, hájovna, garáže, vodní elektrárna s nádrží a odtokovým kanálem a pozemky parc. č. 357, 358, 359, 360, 361, 387, 423, 424, 425, 426.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15374, Strašice, býv. městys, Strašice, Rokycany, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 66973, Strašice I.a, díl území, Strašice v Brdech, Rokycany, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 24617, Strašice I, býv. umělé kú, Věšín v Brdech, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Události

  • vznik

Využití

  • Rekreační a školící středisko.

stáhnout data v .xls