1000153971 - Soubor objektů židovská ulička
katalogové číslo
1000153971
název
Soubor objektů židovská ulička
kraj
Pardubický kraj
okres
Chrudim
obec
Vysočina
část obce
Dřevíkov
katastrální uzemí
Dřevíkov
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
venkovský dům; židovský dům
kategorie
soubor
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Areál bývalé židovské uličky, která vznikla po roce 1701 v nevýznamné vsi na Vysočině, kdy se sem přistěhovalo několik židovských rodin vyhnaných z města, tvoří dům čp.45 (bývalá židovská škola, chalupa čp.47 a drobný roubený objekt draslovny.

popis památkové hodnoty

Areál židovské uličky spolu se dřevíkovskou návsí je součástí dokladů lidového stavitelství, navazující na expozice SLSŘ Vysočina.

stav zachování památkové hodnoty

10/2005 : viz. jednotlivé evidenční listy

popis

Areál - levá část bývalé židovské uličky, která vznikla po roce 1701, kdy se sem přistěhovalo několik židovských rodin vyhnaných z města. Tvoří jej dům čp.45 (bývalá židovská škola, chalupa čp.47 a drobný objekt draslovny. (V pravé části uličky, kde není zapsán žádný objekt jako nemovitá kulturní památka, zůstalo ze sedmi zděných objektů jen pět. Nejvýznačnější je první (čp. 36) - bývalý dům nejbohatšího zdejšího žida Fuchse a poslední - bývalá synagoga, přestavěná v roce 1921 na jednopatrový obytný dům. Na dům čp. 36 byly v roce 1972 znovu do omítky vsazeny ukázky ozdob z pálené hlíny, které do nevhodně provedené úpravy domu, Místním národním výborem (kolem roku 1970), tvořily na návesní straně domu zdobné pásy. K dokladů židovského osídlení osady Dřevíkov petří lesní židovský hřbitůvek, ležící asi 400 metrů severně od osady (r.č. 1019). )

stáhnout data v .xls