1000155127 - mauzoleum
katalogové číslo
1000155127
název
mauzoleum
kraj
Ústecký kraj
okres
Litoměřice
obec
Liběšice
část obce
Lhotsko
katastrální uzemí
Srdov
typ
mauzoleum
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu

anotace

Hrobka rodiny velkopodnikatele a majitele liběšického panství Josefa Schrolla byla postavena dle projektu Ludwiga Zettela v roce 1881. Stavba v antickém stylu má tvar řeckého kříže a vrcholí kupolí. Stěny bez oken prolamuje pouze jižní portál s portikem.

popis

Mauzoleum rodiny Schrollů je solitérní stavba zděná z kamenných kvádrů, postavená na vyvýšeném ostrohu bývalého hradiště v paladiánském (novorenesančním) slohu v poslední čtvrtině 19. století a to dle plánů vídeňského architekta Ludwiga von Zettla pro majitele liběšického panství, velkoprůmyslníka Josefa Schrolla (1821–1891). Stavbu prováděl litoměřický stavitel Alois Mytteis a stavba byla postavena v letech 1880–1899, finální dokončení se odkládalo především kvůli výmalbě interiéru. Centrální stavba s výrazným vstupním portálem s tympanonem na nosných sloupech, s centrální kopulí nad čtvercovým půdorysem a třemi bočními, ortogonálními kaplemi s nízkými sedlovými střechami. Fasáda antizujícího charakteru je zdobena architektonickými detaily a prvky iónského slohu. Výmalba interiéru je provedena v neorenesančním stylu, navrhl ji a následně provedl pražský malíř Eduard Fränzl, výmalba byla dokončena patrně v roce 1898. Mauzoleum plnilo také roli pohřební kaple zasvěcené sv. Josefu, z tohoto důvodu bylo také řádně vysvěceno 14. listopadu 1901.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8264, Lhotsko, víska, Srdov, Litoměřice, Ústecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • monitoring památky - 13.1.2013

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

  • monitoring památky - 9.9.2013

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

  • monitoring památky - 4.6.2015

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu památkového fondu

stáhnout data v .xls