1768252623 - panský dvůr
katalogové číslo
1768252623
název
panský dvůr
kraj
Plzeňský kraj
okres
Rokycany
obec
Mlečice
část obce
Prašný Újezd
katastrální uzemí
Prašný Újezd
adresa
1
typ
zemědělský dvůr
kategorie
areál
památkově chráněno od
22. 3. 2005
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
baroko; klasicismus

anotace

Pozůstatky hodnotného barokního panského dvora s pozoruhodnou obytnou budovou s dochovanými hodnotnými detaily. Dominantní poloha nad vsí.

dějiny

Barokní areál v klasicistní úpravě. Zámek vznikl po vydělení samostatného statku na přelomu 17. a 18. století, stavebníkem byl hrabě Martin Allemann. V této době doloženo zřízení kaple při zámku. Později byl samostatný statek připojen k Terešovu a zámek v r. 1822 upraven do stávající podoby, v r. 1875 připojen statek Prašný Újezd k libyňskému velkostatku, za první pozemkové reformy odprodán jako zbytkový statek.

popis

1/ obytná budova 2/ stáje 3/ ohradní zeď s vjezdem Areál čp. 1 v Prašném Újezdě je čtvercový hospodářský dvůr, obklopený kamennými zděnými budovami do tvaru písmene U. Strana k silnici je uzavřena kamennou zdí s vjezdem (3). Nalevo od vjezdu na jižní straně dvora stojí patrový špýchar a za ním navazující chlévy, klenuté do pasů. Oba objekty byly nově adaptovány a ztratily svoji původní vypovídací schopnost. Střechy kryje vlnitý plech a interiéry byly zásadně upraveny. Zadní stranu dvora tvořila stodola, z níž po demolici zůstala zachována pouze obvodová zeď. Vpravo od vjezdu na severní straně areálu stojí obytná zámecká budova (1) s navazujícím objektem stájí (2) a novodobé kolny.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12932, Prašný Újezd, ves, Prašný Újezd, Rokycany, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • bez využití

stáhnout data v .xls