1000156835 - palác Schirdingovský (Kaňkův dům)
katalogové číslo
1000156835
název
palác Schirdingovský (Kaňkův dům)
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Nové Město
katastrální uzemí
Nové Město
adresa
Mikulandská č.p. 118/12
typ
palác
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko
variantní názvy
Schirdingovský palác

anotace

Na základech středověk. domu začal J. F. Hübner (snad s přispěním F. M. Kaňky) stavět r. 1731 dvoupatrovou bud. ve tvaru L, dokončenou až r. 1752. V l. 1992-94 ve dvoře přistavěna dekonstruktiv. budova Advokátní komory od J. Stříteckého a M. Krupauera.

popis památkové hodnoty

Architektonicky a urbanisticky hodnotný nárožní objekt. Zachovalé původní středověké suterény. Kvalitní hmotové a architektonické řešení historického paláce, architektonické členění uličních fasád, hodnotné uměleckořemeslné vybavení interiéru paláce.

popis

Nárožní dvoupatrový palác s půdorysem do tvaru písmene "L" s vnitřním dvorem. Do Národní třídy jedenáctiosá fasáda s průchodem přízemím, ukončená reprezentačním tympanonem. Palác je půdorysně předsunut do chodníku Národní třídy. Do Národní třídy v parteru replika původního vzhledu palácové fasády. Do Mikulandské ulice šestiosé průčelí s trojúhelným štítem, vjezd do dvora. Uliční fasády s bohatou štukovou výzdobou, dvorní novodobě upravené. Křídlo při Národní má do dvora prosklený novotvar pavlače. V letech 1994 - 1995 po demolici dvorních staveb vznikla dekonstruktivistická novostavba dvorní jižní budovy. Novostavba slouží částečně administrativním potřebám, od 4 NP do 6 NP ubytovací garsoniery. Prosklená barevná fasáda novostavby s plochou střechou, šikmé stěny. Ve dvoře vzrostlý strom. V průchodu při Národní je umístěna pamětní deska na události 17. listopadu 1989.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10908, Nové Město, býv. město (před r. 1850), Nové Město, Praha, Hlavní město Praha
  • Kód CZ 48769, Nové Město (1), dílec hist. osady, Nové Město, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Využití pro potřeby Advokátní komory ČR.

stáhnout data v .xls