1696637826 - radnice stará
katalogové číslo
1696637826
název
radnice stará
kraj
Karlovarský kraj
okres
Sokolov
obec
Kynšperk nad Ohří
část obce
Kynšperk nad Ohří
katastrální uzemí
Kynšperk nad Ohří
adresa
Maxima Gorkého č.p. 1/16
typ
radnice
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
25. 5. 2005
existující
ano
sloh
rané baroko; renesance

anotace

V jádru renesanční budovu staré radnice nechali vystavět tehdejší majitelé panství Metternichové v roce 1586 jako své sídlo a správní budovu panství. V 2. polovině 17. století ji nechali přestavět v raně barokním slohu.

dějiny

Budova staré radnice je spolu s nedalekou tzv. Brankou nejstarším dochovaným zděným domem města. Stavba renesančního založení byla postavena jako radnice, později po raně barokní úpravě sloužila jako panský dům. Na počátku 19. století opět přechází do vlastnictví města a je přestavována. Představuje hodnotný příklad veřejné budovy městské samosprávy, situovaný ve význačné urbanistické poloze. Ve své hmotové dispozici zřetelně odráží jednotlivé slohové a stavební fáze.

stav zachování památkové hodnoty

2003: Stavba vyžaduje celkovou obnovu a rehabilitaci. Vlivem zatékání byl částečně poškozen krov a strop v prvním poschodí, na několika místech odpadla korunní římsa. Výplně otvorů jsou dožilé, stejně tak novodobé a nekvalitní povrchy podlah. 2004–2005: Celková obnova objektu včetně restaurátorských prací, ve dvoře novodobá přístavba výtahu.

popis

Zděná jednopatrová stavba postavená na obdélném půdorysu, v SZ části podsklepená, zakrytá sedlovou střechou s alukrytem. Jižní průčelí se sedmi nepravidelně rozmístěnými okenními osami je dnes hladké, členěné předsazeným soklem a vrcholovou římsou. Dnes lehce zapuštěná okna jsou obdélná převýšená, dvojitá, vesměs novodobá. Do domu směřují dva vstupy, ve třetí ose zprava obdélnými dveřmi přístupné přízemí východní části. Hlavní vchod je ve třetí ose zleva, v hladkém kamenném ostění s okosenou vnitřní hranou, zaklenutém stlačeným obloukem. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné, rámové se zdobně skládanými výplněmi, v nadpraží motiv slunce. Nad vstupem je do stěny zapuštěná erbovní deska - čtvercové pole se zaoblenými rohy, v horní části s plastickým znakem rodu Metternich – Winneburg – Beilstein. Štítové průčelí do náměstí Míru (východní) se čtyřmi okenními osami v přízemí a v patře, ve štítu nad obíhající korunní římsou dvě drobnější obdélná okna. Na opačné straně (západní) je v přízemí na levé straně drobné okno, poblíž ústí sklepní okénko a při nároží otvor větrací, v patře tři okenní osy. Nad korunní římsou dvě obdélná okna. Severní průčelí směřuje do vnitrobloku novodobé bytové výstavby. Novodobé okenní otvory a jediný vstup jsou nepravidelně rozmístěny.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7851, Kynšperk nad Ohří, město, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 51309, Město, býv. hl. městská čtvrť, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • 2003 - Objekt je v současné době prázdný a uzavřený. Městský úřad v Kynšperku nad Ohří nechal zpracovat studii na rekonstrukci objektu a její následné využití pro své kanceláře včetně zasedací místnosti. 2005 – slouží jako prostory městského úřadu (sídlo části MěÚ, representativní prostory Města, knihovna a prostory městského muzea a informačního centra)

stáhnout data v .xls