1000142610 - dům s vodárenskou věží
katalogové číslo
1000142610
název
dům s vodárenskou věží
kraj
Plzeňský kraj
okres
Plzeň-město
obec
Plzeň
část obce
Vnitřní Město
katastrální uzemí
Plzeň
adresa
Pražská
typ
vodárenská věž
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; klasicismus

anotace

Pozdně gotická vodárenská věž je cenným zbytkem městského zařízení ze 16. st. V přízemí věže dochován druhotně umístěný gotický lomený vstupní portál z doby kolem r. 1500. Klasicistní vodárenský dům, postavený na zavezeném hradebním příkopu je součástí

dějiny

Vodárenská věž pozdně gotická, první zmínka o ní z r. 1532, přestavěna a zvýšena v l. 1845-47 plzeňským stavitelem Kristiánem Lexou, funkci vodárny zastávala až do r. 1899. Dílčí úpravy provedeny v r. 1922 (sejmuty omítky, horní partie omítnuta břízolitem, osazen portál z domu čp. 197 v Prešovské ul., úpravy v interiéru - suterén, schodiště, dvorek). Bývalý vodárenský dům je klasicistní novostavbou z l. 1845-47.

popis

1) vodárenská věž a) portál z domu čp.197 2) dům čp. 309 Dům čp. 309 leží na nároží Pražské ulice a sadů 5. května, na západní straně k němu přiléhá vodárenská věž. Objekty jsou v interiéru propojeny, jediný vstup do domu je přes vodárenskou věž. Vodárenskou věž zbudoval "Jindřich, růrař ze Starého města pražského" a vedle funkce městské vodárny plnila i funkci obrannou, zesilovala městské opevnění při bývalé Pražské bráně. R. 1889 osazena pamětní deska MUDr. Josefa Škody od J. Cingroše. Bývalý vodárenský dům je vybudován na zavezeném hradebním příkopu po zboření Pražské brány, s použitím materiálu z městských hradeb.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12308, Plzeň, město statutární, Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
  • Kód CZ 12321, Plzeň, hl. městská čtvrť, Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Suterén je součástí prohlídkového okruhu plzeňského podzemí, prostory přízemí a 1. patra využity jako výstavní prostory prodejní galerie výtvarného umění.

stáhnout data v .xls