1000149916 - zámek
katalogové číslo
1000149916
název
zámek
kraj
Plzeňský kraj
okres
Tachov
obec
Tachov
část obce
Tachov
katastrální uzemí
Tachov
adresa
Rokycanova č.p. 1
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; raná gotika; renesance; rané baroko; pozdní baroko; empir

anotace

Areál zámku je důležitá urbanistická součást městského osídlení. Historicky velmi významná památka, připomínána již ve středověku, důležitá součást zemské obrany na Zlaté cestě. Původní raně gotický hrad renesančně, barokně a nakonec empírově přestavěn.

dějiny

Zmínky již ve 12. stol., zřejmě v 70. l. 13. stol. přebudováno na královský hrad s čtyřkřídlou dispozicí s válcovou věží, pozdější renesanční úpravy, výrazně raně barokně přestavěno v 2. pol.17.stol., 1788 snesena věž a 2 křídla, 1788 a 1796 upraveny terasy, konec 18. stol. větší empírová přestavba do stávající podoby, náročná stavební obnova ve druhé pol. 20. stol.

historický vývoj

Při zemské stezce z Čech do Bavorska v letech 1126-1131 založen knížetem Soběslavem strážní hrad v blízkosti vsi Tachov, který snad stával v místech nynějšího zámku. Přemysl Otakar II. někdy v 70. letech 13. stol. nechal vybudovat královské opevněné město. Hrad byl střediskem manské chodské služby. Za husitských válek v r. 1421 husité dobyli pouze předměstí a 11.8.1427 dobyli město i hrad. V r. 1431 hrad přetrval obléhání při páté křížové výpravy. V 15. a 16. stol. město v držení různých šlechtických rodů (Švamberků, pánů z Gutštejna aj.). V r. 1530 hrad renesančně přestaven, v r. 1536 vyhořel, v r. 1623 zakoupen císařským velitelem Janem Filipem Husmanem z Namedy. Za třicetileté války v r. 1648 hrad vypálen švédskými vojsky. Za držení rodu Losinthalů v druhé polovině 17. stol. úplná přestavba na barokní zámek, který v r. 1770 vyhořel a v r. 1784 jej koupil J. J. Windischgrätz a znovu přestavěl, byla zbořena stará válcová věž z doby Přemysla Otakara II. a ponechána pouze dvě křídla. V letech 1788-89 upravena západní terasa, v letech 1794-99 empírové úpravy, poslední úprava po ohni v r. 1885. V r. 1968 rozhodnutí o demolici, po stavebně historickém průzkumu v r. 1969, který odhalil v zámku objekt značné hodnoty, bylo od demolice upuštěno. V letech 1972-1984 zámek nákladně opraven.

popis

1) zámek čp. 1 2) tarasní zeď 3) brána I. 4) brána II. 5) park 6) kaple 7) kašna 8) sklepy Areál zámku (bývalého hradu), v jihozápadní části historického jádra města, zhruba kruhového půdorysu, začleněný do bývalého městského opevnění, ohrazený sníženou zdí, k níž na jihu přiléhaly hospodářské budovy. Areál sestává ze zámku, tarasního zdiva, brány I, brány II, parku, bývalé kaple-vstupu do zámeckých sklepů, kašny a sklepů. V jižní části areálu je situována obytná bašta čp. 2 (stpč. 350/1-2; budova bez památkové ochrany).

Památková ochrana

 • 37971/4-1658 - zámek »

  - kulturní památka
  - zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

 • 2157 - Tachov »

  - památková zóna
  - prohlášeno památkovou zónou

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 16265, Tachov, město, Tachov, Tachov, Plzeňský kraj
 • Kód CZ 49892, Město, býv. hl. městská čtvrť, Tachov, Tachov, Plzeňský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

 • Původně zeměpanský hrad, středisko manské chodské služby, později šlechtické sídlo. Po r. 1945 zámek chátral a hrozila mu demolice, po opravách až do r. 2012 zde sídlil městský úřad. Dnes východní křídlo zpřístupněno veřejnosti a konají se zde kulturní a společenské akce. Severní křídlo slouží jako základní umělecká škola.

stáhnout data v .xls