1000147832 - kostel sv. Vavřince
katalogové číslo
1000147832
název
kostel sv. Vavřince
kraj
Karlovarský kraj
okres
Cheb
obec
Třebeň
část obce
Třebeň
katastrální uzemí
Třebeň
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko; pozdní gotika

anotace

Pozdně gotický farní kostel z konce 15. století, který prošel citlivou barokní přestavbou v letech 1758-1783. K neorientovanému jednolodí s mělkým presbytářem přiléhá mohutná věž s cibulovou střechou a dvojitou lucernou.

dějiny

Farní kostel je původně pozdně gotický a byl citlivě přestavěn v 18. stol. Dokládá historickou a urbanistickou kontinuitu obce.

stav zachování památkové hodnoty

1959: Střecha kostela je silně poškozena, břidlice opadává zvláště ve věži. Okapy jsou proděravělé a odtrhávají se. 2008: Celkově uspokojivý.

popis

Jedná se o jednolodní, neorientovaný kostel s mělkým presbytářem a věží v ose průčelí. Průčelí je členěno plochým rámováním, okna mají jednoduchá kamenná ostění s římsou a klenákem. Vstupní portál do věže má kamenné ostění a půlkruhový záklenek zdobí klenák s nápisem:”1494 erbaut - 1758-83 erweitert”

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16627, Třebeň, ves, Třebeň, Cheb, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Kostel je příležitostně používán k církevním obřadům.

stáhnout data v .xls