1000119201 - měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění
katalogové číslo
1000119201
název
měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění
kraj
Jihočeský kraj
okres
Český Krumlov
obec
Vyšší Brod
část obce
Vyšší Brod
katastrální uzemí
Vyšší Brod
adresa
Náměstí č.p. 61
typ
měšťanský dům
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
variantní názvy
Hohenfurth

anotace

Měšťanský dům čp. 61 se nachází na nároží ulice Martínkovské a jihozápadního koutu náměstí ve Vyšším Brodě. Jedná se o zajímavě řešený jednopatrový dům s oblým nárožím přestavěný na počátku 20. století. Chrání se pouze fasády a hmotové členění.

historický vývoj

Objekt, který se v roce 1826 nacházel na císařském otisku mapy stabilního katastru, byl s největší pravděpodobností přestavěn do současné podoby počátkem 20. století.

popis památkové hodnoty

Měšťanský dům čp. 61 je památkově chráněn z hlediska fasády a hmotového členění. Dům je hodnotný jak z hlediska urbanismu, tak díky zajímavě řešenému exteriéru s oblým nárožím a značným přesahem střechy. Objekt se nachází na území městské památkové zóny Vyšší Brod. Dům čp. 61 odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Dům se v době dokumentace (říjen 2009) nacházel ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. Měl nově opravenou fasádu.

popis

Jedná se o jednopatrový měšťanský dům, jehož exteriér na první pohled upoutá právě pro oble upravené nároží. Dům je zastřešen valbově, přičemž na jižní straně je střecha doplněna třemi vikýři též valbově zakončenými. Oba krajní vikýře jsou ve srovnání s prostředním menší. Ve všech je prolomeno jedno obdélné, dvojkřídlé okno, s šestitabulkovým členěním. Postranní stěny vikýřů jsou stejně jako celá střecha kryty eternitem. Průčelní fasáda je horizontálně členěna kamenným obkladem soklu, průběžnou, podél celé fasády probíhající hladkou nadokenní římsou a je zakončena mohutnou fabionovou římsou s přesahem střechy, která vdechuje domu ojedinělou jiskru. Východní průčelí orientované do náměstí je v obou podlažích dvouosé, oblé nároží je jednoosé a jižní průčelí má pět os. Okenní otvory u celého objektu jsou osazeny ve špaletě, pouze se liší velikostí a členitostí. Krajní okna v obou podlažích jsou totiž dokonce dvanáctitabulková, zatímco ostatní okna jsou členěna osmitabulkovým rastrem. Okna dosedají na jednotlivé podokenní římsy a po obou svislých stranách je lemují hladké šambrány; okna v prvním patře se dotýkají spodní strany fabionové římsy. Co se týče dveřních otvorů, tak hlavní vstup do objektu je umístěn na třetí ose v jižním průčelí. Jedná se o nové, dřevěné, dvojkřídlé, kazetové dveře, jejichž horní čtvrtinu tvoří ventilační okénko. Další vstup do přízemních prostor objektu, využívaných k účelům cukrárny, je prolomen přímo v samotném nároží. Jednokřídlé dveře jsou přístupné po čtyřech vyrovnávacích schodech. Po obou stranách nárožního vstupu jsou situovány široké obdélné výkladce.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 18539, Vyšší Brod, město, Vyšší Brod, Český Krumlov, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls