1000120128 - liniové opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda
katalogové číslo
1000120128
název
liniové opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda
kraj
Pardubický kraj
okres
Ústí nad Orlicí
obec
Těchonín
část obce
Těchonín
katastrální uzemí
Těchonín
typ
pevnost; liniové opevnění
kategorie
areál
památkově chráněno od
17. 5. 1995
existující
ano
sloh
slohy 20. století

anotace

Dělostřelecká tvrz BOUDA je součástí československého opevnění, budovaného v letech 1936-38 jako příprava československé armády na obranu republiky. Doklad vyspělého prvorepublikového průmyslu a stavebnictví.

popis památkové hodnoty

Dělostřelecká tvrz BOUDA je jedním z mnoha objektů československého opevnění, jež bylo budováno ve třicátých letech minulého století. Stavbu prováděla firma ing. Zdenko Kruliš z Prahy a podle období výstavby zde pracovalo 250 až 800 dělníků. Práce byly i v obtížných podmínkách provedeny rychle, v utajení a přitom ve výborné kvalitě. Výstavba rozsáhlého systému opevnění představovala nedílnou součást příprav československé armády na obranu republiky a výmluvně hovoří o odhodlání naší armády bránit republiku proti nacistickému německu.

stav zachování památkové hodnoty

10/2008 : podzemní prostory tvrze jsou zachovány v neporušené podobě; nadzemní objekty utrpěly škody především v průběhu války (cvičné střelby) a těsně po ní (získávání materiálů a surovin); od poč. 90. let 20. století zde probíhajá postupná rekonstrukce prováděná však skupinami nadšenců bez podpory státních orgánů

popis

Předmět ochrany : objekty tvořící kulturní památku : dělostřelecká tvrz Bouda, tvořená vchodovým srubem K-S 22a Krok, bojovým srubem K-S 22 Horymír, pěchotním srubem K-S 24 Libuše, pěchotním srubem K-S 23 Teta, pěchotním srubem K-S 21 Kazi, soustavou podzemních chodeb, sálů, místností, schodišť a výtahových šachet, nouzovým východem a jeho šachtou na poz. parc. 669/1 (k.ú. Těchonín), poz. parc. 1240 (k.ú. Lichkov) a poz. parc. 1245 (k.ú. Dolní Boříkovice) Pozemky tvořící kulturní památku : Dělostřelecká tvrz BOUDA se nachází ve východní částo Orlických hor, v prostoru severovýchodně od Jablonného nad Orlicí a jižně od Králík, je vybudována na stejnojmenném kopci (dříve Baudenkoppe, dnes Bouda, kóta 845 m n. m.) nad obcí Těchonín, v obtížně přístupném terénu na sestupném hřebenu ze Suchého vrchu. Je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí a jako jediná z nich je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů (srubů), postavených v nejvyšším stupni odolnosti (tzv. IV. římské odolnosti). Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní. Tyto sruby jsou hluboko v podzemí navzájem propojeny systémem chodeb a sálů. V podzemí tvrze se nacházelo vše důležité a potřebné, co by její osádce umožnilo bojovat v obklíčení i po dobu několika týdnů. Osádku tvrze mělo tvořit 316 zvlášť vybraných a cvičených mužů, které měla posílit půlrota pěchoty určená ke střežení objektů a k boji na povrchu tvrze. Celkem by tedy tvrz po jejím dokončení bránilo asi 400 mužů.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16317, Těchonín, ves, Těchonín, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Regiony

Události

  • vznik - 1936 - 1938

Využití

  • Hodnota spočívá nejen v hmatatelném dokladu pohnutých historických událostí 1/2 20. století, ale hovořící i o vyspělém prvorepublikovém průmyslu a stavebnictví. Dělostřelecká tvrz Bouda je od 90. let. 20. století zpřístupněna věřejnosti.

stáhnout data v .xls