1000021500 - vlakové nádraží
katalogové číslo
1000021500
název
vlakové nádraží
kraj
Ústecký kraj
okres
Teplice
obec
Duchcov
část obce
Duchcov
katastrální uzemí
Duchcov
adresa
Teplická č.p. 1277/150
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
stavby technické; dopravní stavby; nádraží
kategorie
areál
památkově chráněno od
4. 6. 2018
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
významné prvky
plastický podhled haly, socha „Opřená“ od Julia Lankáše
sloh
pozdní šedesátá; styl brusel
specializace
moderní architektura

anotace

Železniční stanice vznikla v rámci přeložky trati Teplice v Čechách - Most. Budova byla zprovozněna v roce 1969. Jedná se o solitérní stavbu na půdorysu šestihranu. Jejím autorem je Jiří Hyliš, spoluzodpovědný za projekt byl též známější Jaroslav Otruba.

historický vývoj

Koncept nádraží vznikal od roku 1962. Dokončena byla sice až v r. 1972, řadit ji však lze ještě do „zlaté éry“ 60. let. Původně se počítalo s řádově větším stavebním objemem, druhá verze projektu je již skromnější. Redukce objemu byla jistě aktem realistického nahlédnutí skutečnosti a možná uchránila stavbu osudu velkolepějšího, naddimenzovaného nádraží v nedalekém Oldřichově. I tak působí Duchcovské nádraží oproti skutečnému provozu na něm poněkud velkoryse, není však neúměrně monumentální. Zastávka Duchcov na nové trati Oldřichov- Most fungovala již od zahájení provozu 8. dubna 1968, budova byla ale předána k užívání až roku 1969, jiná literatura uvádí dokonce jako rok dokončení 1972. Sochu „Opřená“ od Julia Lankáše lze datovat do stejné doby, tedy do konce 60. let 20. stol.

popis památkové hodnoty

Odbavovací budova Duchcovského nádraží je pozoruhodným příkladem „bruselského“ slohu, tedy šířeji chápáno české verze měkkého modernismu (typické dělení prosklené stěny a cik cak motiv „vlaštovky“ přístřešků schodišť na nástupiště). Stavbu lze ale rovněž řadit do tehdy aktuálního strukturalismu (základní šestihran, štěpený v podhledu na trojúhelníky). Šestihrany OD Kotva v Praze pocházejí až z let 1970-1975, polygonální buněčná síť OD Ještěd v Liberci byla realizována teprve v letech 1970-79. Skládaný podhled v odbavovací hale navíc připomíná realizace severočeského rodáka, malíře Zdeňka Sýkory (který ke skládání podobných tvarů začal na naše poměry záhy, od roku 1964, užívat počítače). Nelze nezmínit i dobové skládané hliníkové fasády obchodních domů v tehdejším východním Německu, označované souhrnně jako „silbermode“ (např. OD Centrum v Drážďanech, 1973-1978). Jako poslední souvislost lze zmínit op-artové obklady metra (vynález z roku 1976) architekta Jaroslava Otruby, jehož žákem (nebo spolupracovníkem ve Státním ústavu dopravního projektování /SÚDOP/) patrně autor nového duchcovského nádraží Jiří Hyliš byl. Budova zdá se nebyla publikovaná v dobovém odborném tisku, první známou zmínkou je fotografie interiéru v publikaci o českých nádražích od Josefa Dandy z roku 1988. Důvodem je však spíše dobový diskurz, pracující ve velkých měřítkách, pro který byla tato realizace pod jeho rozlišovací schopnost. Z uvedeného je patrné, že neokázalá, do jisté míry periferní, avšak konzistentní a působivá stavba do jisté míry dokonce předběhla svůj český kontext. Autorem sochy „Opřená“ je poměrně známý sochař Julius O. Lankáš (*1909 Vídeň, +1991 Praha). Jinou (méně abstrahovanou) sochu, avšak se shodným motivem, nacházíme publikovanou v katalogu výstavy jeho soch v Galerii Zlatá ulička v roce 1987.

stav zachování památkové hodnoty

Stavebně technický stav budovy, též chodby s krytými schodišti na nástupiště, je poměrně dobrý. Výhodou je, že objekt je užívaný. Úpravy na něm provedené od doby výstavby jsou jen nepatrné (utilitárně technického rázu) a snadno vratné.

popis

Nová odbavovací budova vznikla na nové trati – přeložce Oldřichov-Most. Je poměrně neprakticky vzdálena necelé 2 km od centra města Duchcov, které má 8 tisíc obyvatel. Na druhou stranu obsluhuje i podobně vzdálené obce Lahošť (600 obyvatel) a Jeníkov (850 obyvatel). Podobně vzdálená od centra je však i železniční zastávka Želénky na shodné trati. Hlavní silnice, spojující Duchcov s Lahoští, svírá s tělesem dráhy úhel 60°. Architekt využil této situace a zvolil pro odbavovací budovu centrální koncept o půdorysu pravidelného šestiúhelníku, stěna s hlavním vstupem je tak rovnoběžná se silnicí a stěna s podchodem k nástupištím zase s kolejištěm. Budova je od silnice dostatečně odsazena komunikační smyčkou s parkovištěm a s možností zastavení autobusu. U zelených ploch ve smyčce před budovou a též vedle budovy lze tušit zbytky parkových úprav, pouliční osvětlení je původní. Odbavovací budova železniční stanice Duchcov, realizovaná dle návrhu Ing. Jiřího Hyliše ze Státního ústavu dopravního projektování Praha, byla dokončena v roce 1968, přičemž detaily interiéru objektu jsou inspirovány tzv. Bruselským stylem. Stavba, jejíž půdorys vychází z pravidelného šestiúhelníku, je částečně podsklepená a v části půdorysu dvoupodlažní, opatřená plochou střechou. Dispozici lze rozdělit na přibližně tři části: odbavovací halu (dvě prosklené stěny a střed budovy), výdejní okénka s čekárnou a v patře s restaurací (dvě stěny s pásovými okny) a zázemí budovy, podchod a zázemí restaurace (dvě zděné stěny s jednotlivými otvory). V interiéru stavby má dominantní postavení bohatě prosklená a vzdušná odbavovací hala, realizovaná přes dvě nadzemní podlaží budovy, s výrazným prvkem jednoramenného schodištš a vyzděným původně květinovým bazénkem osazeným dobovým uměleckým dílem - sochou "Opřená", socha Julia Lankáše. U jihozápadní fasády stavby se nalézá betonový bazének, do kterého je odváděna dešťová voda ze střechy objektu pomocí přesahujícího betonového střešního chrliče.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

 • Kód CZ 3326, Duchcov, město, Duchcov, Teplice, Ústecký kraj
 • Kód CZ 51706, Teplické Předměstí, býv. městská čtvrť, Duchcov, Teplice, Ústecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

 • vznik

  sochař: Lankáš Julius o.

  plastika ženského aktu v interiéru vstupní haly

 • vznik - 1962 - 1969

  architekt: Hyliš Jiří

 • projekt - 1962 - 1965

Využití

 • výpravní budova stanice vlakové dráhy

stáhnout data v .xls