1999997670 - Kulturní dům Eden v Praze Vršovicích
katalogové číslo
1999997670
název
Kulturní dům Eden v Praze Vršovicích
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Vršovice
katastrální uzemí
Vršovice
adresa
U Slavie č.p. 1467/1
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
lokální
typ
společenský dům
kategorie
objekt
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
významné prvky
Lustry v interiéru, na fasádě kamenná mozaika "Vzepětí", autor Martin Sladký, 1984.
počet nadzemních podlaží
2
počet podzemních podlaží
1
specializace
moderní architektura

anotace

Kulturní dům Eden byl postaven v letech 1980-86 podle návrhu architektů Hany a Dalibora Peškových (KPÚ Praha, Ateliér 14) z roku 1977.

dějiny

KD byl do prostoru zasazen v souladu se starším územním plánem a po dohodě s Útvarem hl. architekta hl.m.P na základě studie správního a obchodního centra Praha – Vršovice zpracovaného týmiž autory v listopadu 1977. KD je pouze malou částí tohoto velkého záměru. Z toho plyne i umístění v SZ části náměstí. Protože výstavba dalších objektů byla zatím nejasná, byl prostor okolo dočasně upraven v akci Z. Jen nejbližší okolí. Objekt č.2 – trafostanice bude též kostra z oceli obložena betonovými prefabrikáty.

historický vývoj

1978 – rozhodnutí o umístění stavby KD - Centrální náměstí Vršovice, při ulici Třída SNB včetně trafostanice, stavba navržena dle studie z roku 1977, KPU Praha, Ing.arch. Hana a Dalibor Peškovi (1980) – z ateliéru č. 14 pod vedením O. Honke-Houfka. 1980 – žádost o odstranění provisorních objektů na místě pro budoucí staveniště, zachování vzrostlé zeleně 1986 – zaměření skutečného stavu KD Vršovice (Pozemné stavby Prešov, n.p.) 1987 – povolení užívání stavby, realizace obslužné komunikace, rampa, terasa s květníky 1988 – protipožární předěly v šatnách, přidělení čísla popisného 1992 – pokuta za nedovolené stavební úpravy (instalace konstrukce pro stropního osvětlení a bar pult) 1995 – výměna vadných stropních svítidel, doplnění osvětlení foyer kina 1998 – stavební úpravy pro muzikál Pomáda (Ateliér Zídka, Plocek, Misík) – 2. NP

popis památkové hodnoty

dochované konstrukce exteriéru a interiéru, výtvarné dílo na fasádě

stav zachování památkové hodnoty

zachováno v původním stavu

popis

Kulturní dům na Centrálním náměstí ve Vršovicích byl navržen jako dílčí část řešení celého prostoru. Součástí byly úpravy bezprostředního okolí, celý prostor byl upraven provizorně. Pavilon s plochou střechou člení prosklené plochy společenských prostor a tubusy schodišť. Hlavní nosnou konstrukcí je ocelový skelet - trámy po 160 cm, válcované I nosníky, na trámech košický vlnitý plech, beton. Obvodové stěny fasády z armovaných siporexových panelů. Arch řešení prosté odpovídající účelu stavby. Původní záměr autorů vytvořit obvodový plášt z betonu byl dodavatelem odmítnut. Proto porobeton s nástřikem.

stáhnout data v .xls