1999991551 - fara
katalogové číslo
1999991551
název
fara
kraj
Ústecký kraj
okres
Děčín
obec
Jetřichovice
část obce
Jetřichovice
katastrální uzemí
Jetřichovice u Děčína
adresa
č.p. 76
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
kategorie
areál
památkově chráněno od
13. 10. 2017
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne

anotace

Fara vznikla v r. 1787 těsně před přestavbou sousední kaple na kostel. Jejím autorem je Jan Václav Kosch. Jde o roubený podstávkový dům, ke kterému bylo později připojeno zadní křídlo se zděnou hospodářskou budovou. Plot drží pískovcové sloupky.

dějiny

Fara vznikla jako novostavba v roce 1787 těsně před přestavbou sousední kaple na kostel (1787-91). K budově se dochoval signovaný stavební výkres, podle kterého byla i přibližně vystavěna. Stavba byla tehdy zadána Janu Václavu Koschovi, který však jemu předložený plán (dodaný C. k. stavebním ředitelstvím) zavrhl, zhotovil nový, požádal o povolení změny. Na výkresu je podepsán Wenzl Kosch (stavitel) a patrně Johann Christof Deuschmann (tesař) a Philip Katschicka (zedník) /reprodukce špatně čitelná, přepis dle literatury/. Levé zadní (severozápadního) křídlo, tvořené patrovým štítovým přístavkem a za ním přízemní hospodářskou budovou, je přibližně o sto let mladší a brzy nato, ještě před první světovou válkou, bylo patrně znovu přestavěné a dostavěné.

popis památkové hodnoty

Fara vytváří spolu s vedlejším již památkově chráněným kostelem logický celek, jde samozřejmě o objekty pro historii a charakter obce nepostradatelné. Je velmi dobře dochována, nezájmem uchráněna od destruktivních „rekonstrukcí“. Její stav z hlediska zabezpečení je na hraně životnosti, ale velká většina prvků je dosud v dobrém stavu schopném obnovy, aniž by byla nutná jejich výměna. Hodnotné je její roubení, zdivo z jemněji opracovaných kamenů zvaných štuků, klenby nad kuchyní a spíží, stopy po různých způsobech omítání roubených stěn uvnitř, kování oken i okna samotná, okenní mříže v přízemí, vstupní dvoukřídlé dveře se závětřím a zárubně dveří vnitřních, výlevka v kuchyni a v neposlední řadě venkovní i vnitřní osové schodiště s ozdobným zábradlím nebo také dnes žel propadlá spojovací pavláčka s vyřezávanou poprsní. Je třeba zmínit i hospodářskou budovu, kde zdivo chlévní části je rovněž ze štuků. Též místně typické oplocení z opracovaných pískovcových sloupků a podezdívky. Jako dřevěná, roubená, navíc s podstávkou, je tato fara docela unikátním stavebním typem, vlastně „vrchnostenskou chalupou“. Kromě hodnot stavebních je objekt pozoruhodný zejména dochovaným dobovým plánem, který navíc rozkrývá jméno poměrně významného stavitele. Autorem je dnes znovu objevovaný a stále více doceňovaný Jan Václav Kosch, autor mnoha pozdně barokních kostelů utvářejících charakter Děčínska, též části Děčínského zámku. To, že je podepsán pod plánem „roubené chalupy“ je významným dokladem dobové praxe a prostou faru to staví do nového světla. V souvislosti s tím je významné, že se faře věnuje odborná literatura a že její plán byl již podruhé reprodukován.

stav zachování památkové hodnoty

Fara byla donedávna obydlena, po odchodu paní nájemkyně na věčnost zůstala prázdná. Nyní není v příliš dobrém stavu, nicméně do objektu zatéká jen v místech přístaveb. Podlaha pavlače je již propadlá, schodiště na půdu je poškozené zatím méně, každopádně střecha nad hlavní hmotou je funkční. V současnosti byly ve většině místností odstraněny omítky včetně šikmých podkladových lišt pro omítání, což ochudilo objekt o jednu vrstvu. Absence omítek ale umožnuje posoudit stav roubení, po zběžné optické kontrole lze říci, že je zcela v pořádku. Zděné přízemí záchodového rizalitu má podemleté východní nároží. Do hospodářského přístavku zatéká z východní strany, což se promítá do stavu jeho krovu, východní střešní plocha je bez krytiny a bednění dožívá.

popis

Fara patří k vedlejšímu kostelu, původně kapli, sv. Jana Nepomuckého. Byla postavena v rámci rekonstrukce farní soustavy východně přes cestu vedle této kaple, která byla návazně na kostel přestavěna resp. rozšířena. Nachází se spolu s kostelem 200m od hlavní obecní křižovatky severozápadně směrem k vrchu Vyhlídka. Jde o solitérní patrovou obdélnou stavbu s předloženým vnějším nástupním schodištěm a se zadním záchodovým rizalitem. Kryje ji sedlová střecha s polovalbami. Novější přístavky vlevo za domem podél cesty jsou dva. První je patrový štítový (se schodištěm na půdu), napojený na rizalit uzavřenou pavláčkou. Je v podstatě nedílnou součástí domu. Na něj navazuje přízemní přístavek hospodářské budovy, tvořený chlévem a seníkem. Přibližně čtvercovou parcelu obíhá ze tří stran oplocení tvořené podezdívkou z pískovcových kvádrů a pískovcovými sloupky s kapsami pro zasazení plotových dílců.

stáhnout data v .xls