1000153311 - hrad Neuhaus, zřícenina
katalogové číslo
1000153311
název
hrad Neuhaus, zřícenina
kraj
Karlovarský kraj
okres
Cheb
obec
Plesná
část obce
Plesná
katastrální uzemí
Šneky
typ
hrad
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
torzální
ano

anotace

Vrcholová plošina ca 30 × 50 m orientována přibližně delší osou S–J, s nerovným povrchem a balvany. V S, vyšší části výchoz skály. Na J hraně velké prohlubně ze 2. světové války. Lokalita typická výrazným podkovovitým příkopem a valem. Jinak bez nálezů.

dějiny

Pozůstatek středověkého opevněného sídla v této části Chebska s dochovaným výrazným zemním opevněním.

stav zachování památkové hodnoty

V část areálu zničena při stavbě železniční trati v roce 1863, tehdy také rozebrány zbytky zdiv. Vnější val a příkop dosud výrazné, vnitřní val porušen na J a Z straně rozsáhlejšími vkopy, od čtvercového vkopu na Z straně vede napříč plochou S části úzký výkop.

popis

Výrazná, i když nevelká vyvýšenina s prudkými svahy, na V spadající k železniční trati, na S a Z obtékaná drobnou vodotečí. Nejmenší převýšení je od J. Na J a Z straně opevnění výrazným příkopem a vnějším valem, vnitřní val patrný na vrcholové plošině rovněž na Z a J. Vrcholová plošina cca 30 x 50 m orientována přibližně delší osou S – J, s nerovným povrchem a balvany. V S, vyšší části výchoz skály. Na J hraně velké prohlubně (pozůstatky objektů nebo větších terénních zásahů ?). Na lokalitě vzrostlý smrkový les, na V straně i menší stromky a křoviny. Z lokality nejsou zatím známy archeologické nálezy.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 31166, Šneky I, retrodíl hist. osady, Šneky, Cheb, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Zápis do státního seznamu kulturních památek schválen usnesením školské a kulturní komise ONV Cheb ze dne 9. 4. 1963. Zapsáno jako zaniklá tvrz, při GA změněno na tvrziště, věcně správně na zříceninu hradu změněno 18.8. 2003.

stáhnout data v .xls