1000121074 - mateřská škola
katalogové číslo
1000121074
název
mateřská škola
kraj
Karlovarský kraj
okres
Karlovy Vary
obec
Karlovy Vary
část obce
Karlovy Vary
katastrální uzemí
Karlovy Vary
adresa
Na Vyhlídce č.p. 93/50
typ
mateřská škola
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 9. 1992
existující
ano
sloh
novorenesance

anotace

Objekt byl postaven v letech 1888–1889 jako první mateřská škola ve městě, pro 40–50 dětí ve věku od dvou do šesti let. Soliterní stavba ve formách italské neorenesance, v podobě antikizující vily, snad podle projektu Josefa Walderta.

dějiny

Stavba představuje architekturu 2. poloviny 19. století s dochovaným hodnotným stylovým výrazem, zajímavá též funkčně typologicky.

stav zachování památkové hodnoty

1986: budova má místy mírně zvětralé omítky. 2006: budova je udržována a je v dobrém stavu.

popis

Dům je obdélného půdorysu o rozměrech 20 m × 15 m, orientován je užší stranou do ulice na Vyhlídce. Obdélníkový půdorys je rozšířen rizalitem vstupního prostoru do budovy a dvěma symetrickými rizality na delší straně objektu, obsahujícími na jedné straně schodiště a na druhé hygienické zařízení (záchod). Střecha je složena ze sedlových střech o malém spádu nad rizality s portikem do valbové střechy celého objektu. Průčelí je tříosé, jednopatrové. V přízemí uprostřed je portikus na pilířích, nesoucí na úplném kládí s hladkým nečleněným vlysem obdélný balkon se zděnou klasickou balustrádou, na nárožních pilířích s malými vázami. Za portikem je prostý obloukový vchod s původními dřevěnými řezanými novorenesančními dvířky. V archivoltě je původní kovaná mříž s motivy volut. Přízemí po stranách portiku (a vchodu) je vždy prosté obdélné okno, bez římsy, v paralelním jemném profilovaném ostění. Stěna v přízemí je plošně kvádrována. Nad přízemím je průběžná profilovaná římsa. 1. patro s rustikováním stěny, uprostřed (nad portikem vyrůstá střední rizalit s trojúhelným tympanonem nahoře, uvnitř se štukovou kartuší, putti a rozvilinami po stranách. V nároží rizalitu, jakož i na nárožích průčelí se nacházejí rustikované pilastry. Všechna okna 1. patra jsou obdélná s rovnými římsami, v pod římsou se nalézá vždy štukový pás rozvilin. Ve vlysu pod korunní římsou je štukový vejcovec a listovec. Barevnost budovy se skládá z tektonických a plastických článků bílé, výplně jsou krémové.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6425, Karlovy Vary, město statutární, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 54046, Horní Město, městská čtvrť (neúřední), Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Regiony

Využití

  • Budova je využívána jako mateřská škola.

stáhnout data v .xls