1000158219 - kostel sv. Jiří
katalogové číslo
1000158219
název
kostel sv. Jiří
kraj
Jihomoravský kraj
okres
Blansko
obec
Bořitov
část obce
Bořitov
katastrální uzemí
Bořitov
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
románský

anotace

Kostel sv. Jiří v Bořitově patří mezi nejvýznamnější románské památky jižní Moravy, stejně jako skvělé příklady donátorské aktivity předního rodu pozdního středověku. Program výzdoby nástěnnými malbami dobře odráží pozice a postavení Boskoviců.

popis památkové hodnoty

Kostel v Bořitově úzce souvisí s místní šlechtou. Nejstarší stavba byla zbudována na přelomu 12. a 13. století za pánů z Bořitova. Z této nejstarší fáze se dodnes dochovala loď v celém svém rozsahu včetně vítězného oblouku a exteriérové výzdoby (obloučkový vlys, zubořez i fragmenty oken). Ještě románská je rovněž výzdoba vítězného oblouku a monumentální nástěnná malba sv. Kryštofa na jižní stěně lodi. Od poloviny 14. století patřila část Bořitova významnému rodu Boskoviců sídlících na nedaleké Černé Hoře. Jelikož v sídelním místě nebyl kostel, byla bořitovská svatyně hlavním kostelem panství a byla mu tak věnována náležitá pozornost. Ve druhé polovině 15. století byl kostel radikálně přestavěn (nový presbytář, kaple sv. Anny a věž, která využila starší románská okénka z původní věže). Investice do přestavby kostela se odrazily rovněž v jeho interiérové výzdobě. Celý presbytář je vymalován nástěnnými malbami s výjevy ze života sv. Jiří, Panny Marie a Krista, na severní zdi lodi je další monumentální sv. Kryštof. Malby inspirované soudobými grafickými předlohami Mistra E. S. zajímavým způsobem odkazují na své objednavatele – pány z Boskovic, ke kterým v této době patřil i olomoucký biskup Tas. V presbytáři bylo rovněž vybudováno bohatě členěné kamenné pastoforium doplněné iluzivní malbou. K dobové výbavě kostela patří rovněž litá monstrance ze zlaceného stříbra z doby kolem roku 1500, která patří mezi nejlepší příklady zlatnické práce jagellonské Moravy. Přestavba a výzdoba kostela v Bořitově úzce souvisí s rodem Boskoviců, kteří se významně podíleli na správě Moravy (v kapli svaté Anny je na svorníku zobrazená moravská orlice). Bohatí a vzdělaní páni do Bořitova přivedli učeného katolického kněze Jana Húsku z Uherského Brodu, který zde přeložil do češtiny kroniku Historiae Bohemica od Aenea Silvia Piccolominiho, pozdější papeže Pia II. Tento překlad později náhodou v Římě objevil František Palacký.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 905, Bořitov, ves, Bořitov, Blansko, Jihomoravský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls