1000121997 - zámek Tloskov
katalogové číslo
1000121997
název
zámek Tloskov
kraj
Středočeský kraj
okres
Benešov
obec
Neveklov
část obce
Tloskov
katastrální uzemí
Neveklov
adresa
č.p. 1
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Areál zámku s hospodářským zázemím, zámeckým parkem, ohradní zdí parku a rybníkem Příkop. Rozměrný třípodlažní zámek na půdorysu písmene E je především barokní (2. pol. 18. stol.) s výraznými klasicistními a neobarokními úpravami.

dějiny

Místo Tloskov se objevuje poprvé v pramenech až v roce 1376, tehdy bylo úzce spjato s Neveklovem. Asi proto vzniklo panské sídlo v Tloskově poměrně pozdě, snad až ve 2. pol. 15. století. Koncem 16. století za Bernarda Hodějovského z Hodějova, za prosperity poměrně rozlehlého panství, došlo k rozšíření původní tvrze na renesanční zámeček. Další úpravy proběhly zřejmě v 17. století. Raně barokní přestavba se uskutečnila po roce 1670, kdy Tloskov patřil Čabelickým ze Soutic. Pozdější hlavní barokní přestavba v době kolem poloviny 18. století je spjata s rodem Pachtů z Rájova. Tehdy se také objevuje označení "velký zámek". Úpravy se zřejmě protáhly až do 3. čtvrtiny 18. století, protože tehdy došlo ke zřízení zámecké kaple ve 2. patře. Další úpravy se datují k roku 1803, kdy zámek koupil Jaques Louis de Pourtales. Úpravy snad navrhoval pražský architekt tyrolského původu Josef Zobel, ale stavbu posléze převzal další pražský architekt František Antonín Heger. V roce 1813 byla odbourána část starého zámku. Teprve ve 30. letech 19. století proběhly rozsáhlejší práce pod vedením význačného pražského architekta Karla Pollaka, který zámku vtiskl pozdně klasicistní podobu. V roce 1872 zámek zakoupil karlínský továrník Vincens Daněk. Za jeho dědice Oskara se prováděly výraznější úpravy. V letech 1921-1923 dostal zámek nové novobarokní průčelí. Je přesně inspirováno nejpozdějším barokem, že nelze vyloučit možnost využití dobového projektu z konce 18. století nebo užití projektu samotného Josefa Zobela. Pouze monumentální portikus je skutečným novotvarem z roku 1935, navrženým vídeňským architektem Egonem z Lenzendorfu.

popis památkové hodnoty

Areál představuje hodnotnou ukázku venkovského šlechtického sídla. Dochovala se jak vlastní rezidenční část, tak i část hospodářská. Celek je významným krajinotvorným prvkem.

popis

Areál zámku se nachází v osadě Tloskov, v těsném sousedství severozápadního okraje městečka Neveklov. Více jak dvě třetiny vymezeného areálu vyplňuje zámecký park, k jehož severnímu okraji přiléhá budova zámku, která tak odděluje park od přilehlého hospodářského dvora (jeho plocha vyplňuje severní cíp vymezeného areálu). Předmětem ochrany jsou: zámek, budovy hospodářského dvora - maštal, chlév, pivovar, dům čp. 12, stodola, sýpky, východní křídlo hospodářského dvora, zámecký park, ohradní zeď parku, rybník Příkop a pozemky vymezeného areálu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16459, Tloskov, zámek, Neveklov, Benešov, Středočeský kraj
  • Kód CZ 31197, Tloskov I, díl území (dominantní), Neveklov, Benešov, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Areál slouží jako ústav sociální péče.

stáhnout data v .xls