1000125267 - kostel sv. Rocha
katalogové číslo
1000125267
název
kostel sv. Rocha
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Březnice
část obce
Březnice
katastrální uzemí
Březnice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
baroko; klasicismus

anotace

Jádrem areálu (náhrobky, kříž, kostnice) je jednolodní raně barokní kostel centrální dispozice, postavený podle návrhu Carla Luraga v l. 1643-49. Doplňuje jej Kolovratský náhrobek z konce 18. st., pravděpodobně práce sochaře Ignáce Hammera z Dobré Vody.

popis

Kostel sv. Rocha stojí na rozlehlém hřbitově jihozápadně od historického městského jádra za linií někdejšího opevnění, tvořeného dřevěnou palisádou a hliněnými valy. Areál sestává z vlastního kostela, empírového náhrobku rodu Kolovratů, náhrobního kříže Jana Gallika a kostnice. Samotné hřbitovní pole vzniklo z bývalého podstatně menšího morového hřbitova několikerým novodobým rozšířením a zaujímá dnes rozsáhlou plochu ve tvaru písmena L. Recentní velký hřbitov není součástí areálu kromě severní části v nejbližším okolí kostela. Předmětem ochrany je kostel sv. Rocha a pozemek parc.č. 790, dále náhrobek rodu Kolovratů, náhrobní kříž Jana Gallika, kostnice v SZ části areálu a konečně severní část pozemku parc.č. 789. V prostředí památky je hřbitovní zeď se vstupní branou z konce 19. století.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 1286, Březnice, město, Březnice, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 25655, Předměstí, býv. městská čtvrť, Březnice, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Obřadní síň

stáhnout data v .xls