1000126157 - Nový zámek
katalogové číslo
1000126157
název
Nový zámek
kraj
Středočeský kraj
okres
Praha-východ
obec
Škvorec
část obce
Škvorec
katastrální uzemí
Škvorec
adresa
Smiřických č.p. 2
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Jednopatrový venkovský zámek obdélného půdorysu s dekorativní fasádou, krytý valbovou střechou je součástí rozlehlého areálu s provozními budovami a ohradní zdí s branou. Barokní zámek z 18. století.

popis památkové hodnoty

Dobře dochovaný příklad venkovské zámecké architektury s rozlehlým hospodářským dvorem, situovaným v blízkosti areálu tzv. starého zámku.

popis

Rozsáhlý areál Nového zámku je situován na návrší na V okraji obce. Rozkládá se na obdélném půdoryse s vybíhajícím úzkým cípem na SV, na jehož konci je umístěn mohutný špýchar. S linie areálu pokračuje směrem na Z nízkou kamennou zdí s pilířovou branou. Dále směrem na Z navazuje budova chlévů (severních). V linii dále pokračuje S jednodušší oblouková brána a zeď ze smíšeného zdiva. SZ roh areálu tvoří budova čeledníku. Z strana areálu od čeledníku na J pokračuje vysokou kamennou zdí se zbytky hladké tvrdé omítky se zaslepenými osami, která je pozůstatkem budovy ovčírny. Jižně navazuje jádro areálu, budova Nového zámku. K J rohu Nového zámku se přimyká hlavní vstupní brána. J linii areálu tvoří od Z budova Purkrábky. Východním směrem navazují chlévy (jižní). Východní strana areálu je tvořena komplexem stodol. Ve dvoře při Novém zámku je čtvercová kašna (kamenná) se sochou Krista. Poblíž stojí malá stavba s polovalbovou stříškou a blíže ke středu pozemku bazén. Předmětem ochrany je panský dům, severní i jižní chlévy, stodoly, dům zv. Purkrábka, čeledník, špýchar, ohradní zeď s branami a pozemky vymezeného areálu.

stáhnout data v .xls