1000127665 - kostel Nanebevzetí Panny Marie
katalogové číslo
1000127665
název
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kraj
Středočeský kraj
okres
Mladá Boleslav
obec
Mohelnice nad Jizerou
část obce
Mohelnice nad Jizerou
katastrální uzemí
Mohelnice nad Jizerou
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
moderní purismus; baroko

anotace

Tribunový románský kostel z poloviny 12. století (purisován v roce 1876) je umístěn v nížině poblíž Jizery. Součástí areálu je funkční hřbitov s márnicí a ohradní zdí.

popis památkové hodnoty

Velmi hodnotný sakrální areál s tribunovým románským kostelem Nanebevzetí Panny Marie podílející se na historickém vývoji farního centra obce, jehož počátky spadají pravděpodobně do pol. 12. století.

popis

Areál kostela Nanebevzetí P. Marie se nachází přibližně ve středu obce, v JZ koutu členité návsi. Orientovaná stavba kostela stojí při Z okraji nevelkého hřbitova, vymezeného kamennou ohradní zdí. Při Z koutu hřbitova stojí márnice, která je v těchto místech součástí ohradní zdi. Jediný vstup pilířovou branou (přibližně v ose hlavního vstupu do kostela) je orientovaný směrem k J, k příjezdové komunikaci. Předmětem ochrany je kostel Nanebevzetí Panny Marie, márnice, ohradní zeď s pilířovou branou a pozemek parc. č. st. 21. Na ploše památky se nachází nechráněné náhrobky.

stáhnout data v .xls