1000131564 - hrad s rotundou
katalogové číslo
1000131564
název
hrad s rotundou
kraj
Středočeský kraj
okres
Benešov
obec
Týnec nad Sázavou
část obce
Týnec nad Sázavou
katastrální uzemí
Týnec nad Sázavou
typ
hrad
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
archeologické stopy
ano
existující
ano
kategorie ÚAN
zřícenina hradu (castle ruin), sídliště (settlement), kultovní místo (cultic place), pohřebiště (cemetery), sídliště rovinné (lowland settlement)

anotace

Areál s rotundou s věží, muzeem, pozůstatky paláce, bývalým pivovarem, "starým zámkem", hospodářskou budovou u domu čp. 174, farou čp. 1 a ohradní zdí s bránami. Hrad - kolem 1200, rotunda - před pol. 12.st., ostatní cenné stavby po r. 1760.

popis památkové hodnoty

Jádrem celku s následným komplikovaným vývojem je srostlice rotundy s apsidou a hranolové románské, patrně kostelní věže. Vedle pozůstatků hradby se dochovaly zejména zbytky další románské stavby (palác?) a pozdější palác v přistavěném křídle. Pozoruhodný soubor staveb z různého období, důležité archeologické území, rotunda s věží je jednou z nejstarších dochovaných staveb regionu.

popis

Podrobný popis viz starší evidenční listy (Razím 1989). Rotunda: kruhová stavba s apsidou a čtvercovou hranolovou věží. Muzeum přiléhá k severní straně věže, je to patrová stavba na půdorysu L s valbovou střechou. Díky umístění ve svahu se směrem k rotundě jeví jako přízemní. V klenutých místnostech prvního patra (k rotundě přízemí) muzeum porcelánu. Pod budovou rozsáhlé dvoupatrové sklepy. Fragment paláce: míněny vykopávky v západním sousedství rotundy - dnes zakryto zeminou. Bývalý pivovar - obdélná budova s polovalbovou střechou při severní hranici areálu, dnes rozdělena na dva obytné domy. Starý zámek: přízemní usedlost na půdorysu L v SV sousedství rotundy a muzea, krytá polovalbovou střechou s obytným podkrovím. Hospodářská budova (dnes garáž) je situována v SZ od jádra hradu při domu čp. 174. Farní budova čp. 1 s hospodářským zázemím stojí odděleně na JV straně areálu. Areál hradu vymezuje ohradní zeď. Na JV straně areálu při domu čp. 121/7 je situována barokní brána s brankou. Zbývající stavby areálu jsou rodinné domy z 20. století, bez zvláštní uměleckohistorické hodnoty. Předmětem ochrany je areál hradu: rotunda s věží, muzeum čp. 48, pozůstatky paláce, bývalý pivovar čp. 49, 59, budova čp. 47 - zv. starý zámek, hospodářská budova (garáž) u domu čp. 174, fara čp. 1, ohradní zdi s branami, hradiště a pozemky vymezeného areálu.

stáhnout data v .xls