1000134578 - kostel sv. Martina
katalogové číslo
1000134578
název
kostel sv. Martina
kraj
Středočeský kraj
okres
Mladá Boleslav
obec
Luštěnice
část obce
Luštěnice
katastrální uzemí
Luštěnice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu

anotace

Barokní hřbitovní kostel z poloviny 18. století, stojící na návsi vedle zámku. Součástí areálu je funkční hřbitov s márnicí, ohradní zdí a branami.

popis památkové hodnoty

Architektonicky a urbanisticky hodnotný sakrální areál podílející se na historickém vývoji farního centra obce, který získal svoji finální podobu převážně kolem pol. 18. stol.

popis

Areál kostela sv. Martina se nachází přibližně ve středu historického jádra obce, při hlavní silnici v těsné blízkosti zámku čp. 6. Orientovaná stavba kostela hlavním průčelím k JZ, presbytářem k SV stojí při J okraji starého hřbitova (ke kterému na V straně přiléhá nížeji položený hřbitov nový - pp. 43/9) pravidelného obdélného půdorysu, vymezeného kamennou ohradní zdí s branou situovanou v JZ linii ohradní zdi (poblíž SZ nároží kostela), přístupnou z parkově upraveného návesního prostranství. Druhá, osově souměrná brána byla zbořena. Kostel byl kdysi přístupný i ze zámeckého areálu klenutou (dnes slepou) bránou v J linii ohradní zdi (u SV nároží S křídla zámku). Ve V rohu hřbitova stojí novodobý zděný objekt sloužící jako márnice (st.216). Předmětem ochrany je kostel sv. Martina, hřbitovní zeď s branami a pozemky parc. č. st. 47/1, 216 a parc. č. p. 43/9 a 44. V prostředí památky se nachází nechráněný objekt márnice.

stáhnout data v .xls