1000136637 - sloup se sochou P. Marie
katalogové číslo
1000136637
název
sloup se sochou P. Marie
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Česká Skalice
část obce
Česká Skalice
katastrální uzemí
Česká Skalice
adresa
Husovo náměstí
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
sloup se sochou
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano

anotace

Kolem roku 1718 vystavěný mariánský sloup je jedním z dokladů vrcholně barokní sochařské produkce na Náchodsku v období první čtvrtiny 18. století.

popis

Na třístupňové podestě z pískovcových desek stojí hranolový pilíř s profilovanou patkou a přesahující profilovanou deskovou římsou. Na všech čtyřech stranách pilíře jsou mírně zahloubené niky s konchami, v nikách reliéfy světců. Na čelní straně reliéf sv. Josefa v rouše, v esovité křivce, nohy pokrčeny, levá ruka svěšena dolů, drží ratolest, pravá pokrčena přidržuje na hrudi Ježíška, hlava vzhlíží vzhůru. Čelně na pravé straně sv. Florián v mírně esovité křivce v oděvu římského vojáka, pravá noha pokrčena stojí na hořícím kostele, pravá ruka svěšena dolů, třímá putýnku vylévající vodu na hořící kostel, levá pokrčená, přidržuje u pasu praporec. Čelně na levé straně sv. Jan Křtitel v esovité křivce, do pasu oděn v rouše, stojící na skále, přes rameno přehozen pás od mošny, pravá ruka pokrčena a svěšena, položena na levém stehně. Levá ruka upažena a pokrčena, drží kříž se šikmým ramenem, přes něj přehozeno roucho. Vousatá hlava mírně nakloněna doprava, vzhlíží mírně vzhůru. Na zadní straně je reliéf sv. Vojtěcha v mírně esovité křivce, levá noha mírně pokrčena, pravá ruka připažena a v lokti pokrčena s uraženým zápěstím, levá ruka pokrčena drží biskupskou berlu. Světec v kněžském rouše, vousatá hlava s biskupskou mitrou skloněna mírně doprava. Na římse stojí toskánský sloup s korintskou hlavicí, na nárožích hlavice čtyři hlavičky andělů. Na sloupu je posazena koule, na ní stojí v esovité křivce socha P. Marie. Ruce má sepjaty modlící se na prsou, hlava nakloněna mírně doprava, vzhlíží vzhůru, nad hlavou zlacená gloriola s hvězdami. Na kouli je had plazící se do výše pasu P. Marie. Sloup i socha jsou zhotoveny z pískovce, socha P. Marie má výrazné zbytky zlacení. Sloup je ohraničen historizujícím kovovým plůtkem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2027, Česká Skalice, město, Česká Skalice, Náchod, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 61006, Česká Skalice I, díl území (dominantní), Česká Skalice, Náchod, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls