1000138740 - klášter s kostelem sv. Ignáce a sv. Fr. Xaverského
katalogové číslo
1000138740
název
klášter s kostelem sv. Ignáce a sv. Fr. Xaverského
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Březnice
část obce
Březnice
katastrální uzemí
Březnice
adresa
V Koleji č.p. 1
typ
klášter
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Raně barokní komplex (kostel, kolej) budovaný v letech 1638–1652 podle projektu Carla a Martina Luragů. Jedna z nejstarších jezuitských kolejí v Čechách, dochovaná bez zásadních přestaveb, tvoří spolu se zámkem pohledovou a urbanistickou dominantu města.

popis památkové hodnoty

Hodnotná raně barokní monumentální architektura, jedna z nejstarších jezuitských kolejí v Čechách, je dílem architekta Carla Luraga, stejně jako kostel, který patří mezi jeho první monumentální díla. Jde o jeden z architektonicky a historicky nejcennějších areálů 17. století v Čechách.

popis

Rozsáhlý areál děkanského, dříve jezuitského kostela sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského se rozkládá ve vých. části historického jádra Březnice při frekventované cestě poblíž mostu a tvoří podstatnou a dominantní komponentu v urbanistické skladbě města. Rozlehlý komplex budov, postavený na místě sedmi zbořených měšťanských domů, sestává z vlastního kostela, který uzavírá vých. stranu náměstí a čtyřkřídlé, stavebně s kostelem propojené budovy jezuitské koleje, situované severně od kostela v mírném svahu, sklánějícím se k S. a V. k řece Vlčavě. Soubor staveb, seskupených kolem středního nádvoří, tvoří spolu se zahradou na vých. straně areálu pravidelný půdorysný pravoúhelník, uzavřený proti okolní zástavbě. Stavebně dispoziční skladba areálu navazuje na tradici klasické monistické architektury, v níž chrám je vtažen do půdorysného obvodu architektonického celku. Předmětem ochrany je kostel sv. Ignáce a Františka Xaverského, budova jezuitské koleje čp. 1 a 73 a pozemky parc.č. 1, 2, 3 a 4 (bez nehodnotných přístavků ve farním dvoře).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 1286, Březnice, město, Březnice, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 25650, Březnice, býv. hl. městská čtvrť, Březnice, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

Využití

  • Kostel slouží kultovním účelům, v koleji je farní úřad a galerie.

stáhnout data v .xls