1000140961 - kostel sv. Václava
katalogové číslo
1000140961
název
kostel sv. Václava
kraj
Středočeský kraj
okres
Praha-západ
obec
Mníšek pod Brdy
část obce
Mníšek pod Brdy
katastrální uzemí
Mníšek pod Brdy
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Kostel z let 1743 - 1756 je ovlivněný tvorbou K. I. Dientzenhofera a F. M. Kaňky. Zajímavá je kompozice kostela a hřbitova vymezeného dynamicky utvářenou ohradní zdí a čtyřmi nárožními kapličkami.

popis památkové hodnoty

Barokní kostel sv. Václava, završený v 19. století novorománskou věží, je kvalitní stavbou neznámého pražského architekta z let 1743 - 1756 (snad F. I. Preéa či A. Luraga) ovlivněná tvorbou K. I. Dientzenhofera a F. M. Kaňky. Velmi zajímavá je ucelená kompozice kostela a hřbitova vymezeného dynamicky utvářenou ohradní zdí a čtyřmi nárožními kapličkami. Areál tvoří urbanistickou dominantu náměstí.

popis

Areál tvoří kostel, bývalý hřbitov vymezený ohradní zdí se čtyřmi nárožními kaplemi a dvěma branami a hřbitovní kaple stojící ve východní části areálu, při ohradní zdi. Orientovaný obdélný jednolodní kostel má segmentově ukončený presbytář a hranolovou věž umístěnou nad západním průčelím. K presbytáři z obou stran přiléhají obdélné sakristie s oratoří v patře, na protilehlé západní straně hmotu symetricky doplňují schodišťové přístavky umístěné po stranách předsíně. Fasádu hmotově člení mírně zasunutá loď, dále pilastry a obdélná okna s půlkruhovými odsazenými záklenky, respektive oválná okna a niky u schodišťových přístavků. Mírně konvexně vypnuté průčelí člení pilastry a jednoduchý obdélný portál. Interiér je sklenut plackovými klenbami. Sedlovou střechu nad lodí a presbytářem i jehlancovou střechu věže kryje plech. Výklenkové kaple v ohradní zdi mají segmentově zaklenutý otvor a zvlněnou a zalamovanou hlavní římsu pokrytou prejzy. Hřbitovní kapli obdélného půdorysu charakterizuje zdůrazněná střední osa s půlkruhově zaklenutým vstupem a konkávně zvednutou římsou; boční stěny člení vysoká půlkruhově zaklenutá okna. Valbovou střechu s kupolovitým vrcholem kryjí prejzy. Předmětem ochrany je kostel, hřbitovní kaple, bývalý hřbitov, ohradní zeď s branami a 4 kaplemi a pozemek vymezeného areálu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9850, Mníšek pod Brdy, město, Mníšek pod Brdy, Praha-západ, Středočeský kraj
  • Kód CZ 51505, Mníšek pod Brdy, hl. městská čtvrť (neúřední), Mníšek pod Brdy, Praha-západ, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Církevní.

stáhnout data v .xls