1000141747 - kostel Nanebevzetí Panny Marie
katalogové číslo
1000141747
název
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Tismice
část obce
Tismice
katastrální uzemí
Tismice
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
národní
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav

anotace

Areál románského hřbitovního kostela ze 12. století se nachází na jižním okraji obce. Vstup na zrušený hřbitov kolem kostela byl barokně upraven v 17. a 18. století. V areálu se nachází ještě márnice a řada historických náhrobků.

popis památkové hodnoty

Významná románská stavba - v českém venkovském prostředí ojedinělý příklad románské bazilikální dispozice. Užití architektonické formy tismické baziliky bývá spojováno s předpokládanou fundací pražského královského dvora. Interiér si přes barokní přestavbu zanechal původní členění. (Při přestavbě došlo k zaklenutí původně plochostropé hlavní lodi a zániku románské tribuny v západní části kostela.) V interiéru barokní malby.

popis

Menší trojlodní bazilika s dvouvěžovým západním průčelím a trojicí apsid. Kolem plocha bývalého hřbitova s márnicí V od kostela. Na dolní hřbitov se vstupuje Z bránou se sochou Panny Marie, k níž vede dvouramenné schodiště se sochou sv. Jana Nepomuckého. Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď hřbitova s branou se sochou Panny Marie, ohradní zeď kostela, schodiště se sochou sv. Jana Nepomuckého a pozemky parc. č. st. 1, 2 a parc. č. p. 37, 38 (schodiště se sochou stojí na pp. 1302/8).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16434, Tismice, ves, Tismice, Kolín, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Církevní.

stáhnout data v .xls