1000142001 - kostel sv. Jiljí
katalogové číslo
1000142001
název
kostel sv. Jiljí
kraj
Středočeský kraj
okres
Nymburk
obec
Nymburk
část obce
Nymburk
katastrální uzemí
Nymburk
adresa
Kostelní náměstí
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
variantní názvy
děkanský kostel; kostel sv. Mkuláše

anotace

Hlavní městský kostel založený ve 13. století se nachází východně od náměstí. V jádru raně gotická stavba zasvěcená původně sv. Mikuláši byla upravená vrcholně i pozdně goticky a v 17. století barokně. Purizující úpravy provedli J. Mocker a K. Hilbert.

popis památkové hodnoty

Významná sakrální stavba raněgotického původu s výraznou vrchloně gotickou a pozdně gotickou etapou. Důležitý stavební vývoj na kostele sv. Jiljí probíhal v průběhu 17. století. Za dnešní podobou kostela stojí regotizace z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století.

popis

Kostel sv. Jiljí, původně sv. Mikuláše, stojí na Kostelním náměstí v JV části města. Typově se jedná o cihlové bazilikální trojlodí s kamennou hranolovou věží situovanou v jižním rohu západního průčelí (původně dvojvěží). Severní i jižní strana kostela je obestavěna nižšími přístavbami obsahujícími sakristie, kaple a předsíně. Při západním průčelí, po levé straně vstupního portálu stojí kamenný kříž s reliéfem Ukřížovaného. Předmětem ochrany je kostel sv. Jiljí, kamenný kříž a pozemky parc. č. st. 50 a parc. č. p. 1581/1.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 11189, Nymburk, město, Nymburk, Nymburk, Středočeský kraj
  • Kód CZ 38320, Nymburk, býv. hl. městská čtvrť, Nymburk, Nymburk, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls