1000142516 - kostel Zvěstování Panny Marie
katalogové číslo
1000142516
název
kostel Zvěstování Panny Marie
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Plaňany
část obce
Plaňany
katastrální uzemí
Plaňany
adresa
Komenského
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
románský; baroko

anotace

Areál románského hřbitovního kostela z poloviny 12. století k němuž byl ve 14. století přistavěn gotický závěr. Součástí areálu je volně stojící zvonice a hřbitov s historickými náhrobky, navazující na mladší hřbitov u blízkého neogotického kostela.

popis památkové hodnoty

Vzácně zachovaný areál s románskou stavbou kostela a renesanční zvonicí, obě stavby jsou nadprůměrné památkové hodnoty. Logickou součástí chráněného areálu by měla být i barokní fara a kostel v historizujícím gotickém slohu z roku 1901, které chráněny nejsou, ale nacházejí se v těsné blízkosti památky.

popis

Velmi hodnotný areál, který sestává z kostela Zvěstování P. Marie ve spodní části hřbitova a zvonice situované v jižní části areálu a je součástí hřbitovní zdi. Stávající areál je z J a V vymezen kamennou zdí, která se u zvonice otevírá sloupkovou branou s železnou mříží. Ke zvonici přiléhá plošina, po níž vede kamenné schodiště. V bezprostřední blízkosti památky se nachází i fara barokního původu a kostel sv. Jana z r. 1901, které zatím nejsou chráněny. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, ohradní zeď hřbitova a pozemky parc. č. st. 79, st. p. 80, 20 a 687/1.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12231, Plaňany, městys, Plaňany, Kolín, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls