1000143146 - tvrz J. Krčína z Jelčan
katalogové číslo
1000143146
název
tvrz J. Krčína z Jelčan
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Křepenice
část obce
Křepenice
katastrální uzemí
Křepenice
typ
tvrz
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
renesance

anotace

Jádrem areálu (tvrz s poplužním dovrem, ohr. zdí a mostem) je patrová tvrz na čtvercovém půdoryse završená stanovou střechou. Fasádě dominuje renesanční psaníčkové sgrafito. Tvrz byla roku 1584 vystavěna Jakubem Krčínem z Jelčan.

popis památkové hodnoty

Mimořádně hodnotný areál "venkovské vily" renesančního velmože. Stavba s výraznou hmotovou a architektonickou kompozicí s kvalitní výzdobou interiéru.

popis

Rozsáhlý areál tvrze s poplužním dvorem se nalázá v jihovýchodní části obce Křepenic, jižně od rybníka Návesník. Areál se rozkládá na nízké vyvýšenině, obkroužené ze západu a z jihu terénní depresí někdejšího vodního příkopu. Skládá se ze čtvercového dvora tvrze a na něj na východě navazujícího hospodářského dvora. Dvůr tvrze je přístupný z malé návsi po obezděném náspu, tzv. mostě přes bývalý příkop, branou v severozápadním rohu areálu. Tvrz si nechal postavit rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan, jako menší obdobu rožmberské Kratochvíle v roce 1584. Jádro areálu tvrzi je čtvercové, ze čtyř stran obehnané kamennou ohradní zdí, s drobnými staveními tzv. bastionů v rozích. V severozápadním bastionu je hlavní brána areálu. Vlastní budova tvrzi se nachází na nízké terénní terase uprostřed čtvercového dvora, a obrací se vstupním průčelím k východu do zahrady. Na východě navazuje na jádro areálu bývalý poplužní dvůr, přístupný z jádra klenutou branou pozdně gotického charakteru. Předmětem ochrany jsou: hlavní budova tvrze, severozápadní stavení s branou, jihozápadní stavení, jihovýchodní stavení, tzv. ovčín, ohradní zeď s východní bránou, severní hospodářské stavení, příjezdový most a všechny parcely areálu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 7567, Křepenice, ves, Křepenice, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Residenční, representační a hospodářský, dnes obytný a hospodářský.

stáhnout data v .xls