1000143859 - piaristický klášter
katalogové číslo
1000143859
název
piaristický klášter
kraj
Středočeský kraj
okres
Mladá Boleslav
obec
Kosmonosy
část obce
Kosmonosy
katastrální uzemí
Kosmonosy
adresa
Lípy 15
typ
klášter
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
sloh
baroko

anotace

Raně barokní klášterní areál z let 1688-1692 s kostelem a rozsáhlou zahradou, sloužící již řadu let jako pověstná léčebna pro choromyslné.

popis památkové hodnoty

Velmi hodnotný klášterní areál ve stylu ranného baroka pod italským vlivem.

popis

Areál bývalého kláštera se nachází v horní části obce, na S straně od zámku, ke kterému je obrácen dlouhou alejí. Areál je dnes využíván jako jedna z částí léčebny pro choromyslné. Předmětem ochrany je: kostel Nalezení sv. Kříže, konventní budova s kašnou na nádvoří a park s ohrazením a branou. K zadnímu traktu kláštera byly novodobě přistavěny pomocné hospodářské budovy, garáže a podél průčelí bylo zbudováno asfaltové parkoviště. Při vstupu do areálu na J straně pak stojí vrátnice a domek u parkoviště. Severně od domku je novodobé parkoviště a od něho dále severněji dva pruhy zahrádky a vzrostlých keřů.

stáhnout data v .xls