1000143909 - pohřební kaple Lobkoviců
katalogové číslo
1000143909
název
pohřební kaple Lobkoviců
kraj
Středočeský kraj
okres
Mělník
obec
Hořín
část obce
Hořín
katastrální uzemí
Hořín
typ
pohřební kaple
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu

anotace

Areál pohřební kaple Lobkoviců z 19. st. tvoří osmiboká hrobka krytá kupolovou osmibokou střechou s vikýři, ohradní zeď se schodištěm a sochy sv. Nothburgy a sv. Wolfganga z let 1747 - 48 od I. F. Platzera (umístěné v lapidáriu v Mnichově Hradišti).

historický vývoj

Pohřební kaple Lobkoviců vznikla v roce 1826, vysvěcena byla v 1853. Projektantem byl Jan Gasser z Vídně a stála 34 tisíc zlatých. Dnešní podobu areál kaple získal díky pražskému architektovi Josefu Schulzovi, který v roce 1895 navrhl jeho přestavbu.

popis památkové hodnoty

Pohřební kaple z roku 1826 (vysvěcena 1853) představuje architektonicky zajímavý doklad sepulkrární stavby. Spolu se zdí od Josefa Schultze z roku 1895 vytváří cenný urbanistický celek. Jedná se o hrobku mělnické větve Lobkoviců, jímž náleží mělnický i hořínský zámek.

popis

Hrobka se nachází v JZ části obce, v areálu hřbitova u silnice. Areál tvoří samotný objekt osmiboké hrobky (umístěné na vyvýšené terase a přístupné po kamenném schodišti) a půlkruhová zeď s náhrobky, uzavírající areál na Z straně. Předmětem památkové ochrany je pohřební kaple, ohradní zeď s náhrobky, přístupové schodiště, sochy sv. Notburgy a sv. Wolfganga (původně stály na hřbitově, v současnosti jsou umístěny v lapidáriu v Mnichově Hradišti) a pozemky vymezeného areálu.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4608, Hořín, ves, Hořín, Mělník, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls