1000144041 - kostel Nanebevzetí Panny Marie
katalogové číslo
1000144041
název
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Chraštice
část obce
Chraštice
katastrální uzemí
Chraštice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
raná gotika; baroko

anotace

Raně gotická architektura ze sklonku 13. stol. s dispozicí chóru s osovým opěrákem, původně s věží nad triumfálním obloukem a se zbytky cenných nástěnných maleb z období raného krásného slohu. Stavba byla rozšířena v l. 1723 - 24.

popis památkové hodnoty

Hodnotná raně gotická architektura ze sklonku 13. stol. s pozoruhodnou dispozicí chóru s osovým opěrákem, původně s věží nad triumfálním obloukem a se zbytky cenných nástěnných maleb z období raného krásného slohu před r. 1400. Gotická stavba, dochovaná ve zdivu presbyteria a lodi, byla s výjimkou chórového závěru přestavěna a rozšířena o záp. část lodi s věží ve stylu provinčního vesnického baroka v l. 1723 - 24.

popis

Areál farního kostela P. Marie je položen na mírném návrší v jižní části vesnice na recentním hřbitově nepravidelně oválného půdorysu v sousedství návsi. Areál sestává z vlastního kostela, hřbitova, náhrobku hr. Frant. Xav. Věžníka, stojícího na hřbitově jižně od chrámové lodi a ohradní zdi hřbitova s branou. Orientovaný jednolodní kostel podélného typu s obdélnou lodí a odsazeným užším, stejně vysokým obdélným presbytářem s neobvyklým kýlovitě zahroceným dvoustranným závěrem s vnějšími opěráky, z nichž jeden stojí v ose stavby. K oběma bokům presbytáře symetricky přiléhají nízké přízemní obdélné přístavky, na S kaple Božího hrobu (dnes depozitář), na J sakristie. V západním průčelí předstupuje hranolová věž. Kostel je vyzděn převážně z lomového kamene, zdivo západní barokně prodloužené části lodi a věže je smíšené se značným podílem cihel. Nové vnější vápenné omítky z r. 1991 jsou monochromní smetanově bílé, neodlišují barevně tektonické a rámující reliéfně vystupující články od výplňových ploch.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 5452, Chraštice, ves, Chraštice, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Kultovní

stáhnout data v .xls