1000144187 - kostel sv. Mikuláše
katalogové číslo
1000144187
název
kostel sv. Mikuláše
kraj
Středočeský kraj
okres
Beroun
obec
Praskolesy
část obce
Praskolesy
katastrální uzemí
Praskolesy
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
románský

anotace

Sakrální areál románského původu upravený nejprve goticky a v 17. a 18. století barokně.

popis památkové hodnoty

Pozoruhodný areál velmi starého založení s kostelem románského založení, gotickou kaplí sv. Vojtěcha, barokní márnicí v ose a zastřešeným schodištěm.

popis

Kostel se nalézá na mírném návrší v jádru obce jižně od návsi. Jižně od kostela je situována kaple sv. Prokopa obdélného půdorysu s trojbokým závěrem. Při SV straně areálu je k ohradní zdi přisazena z vnější strany budova márnice čtvercového půdorysu. Celý areál vymezuje ohradní zeď s původní branou na západní straně. Kryté schodiště stoupá po severní straně svahu a připojuje se k ohradní zdi hřbitova. Je vymezeno obvodovou zdí a zastřešeno. U paty schodiště se nalézá pamětní litinový kříž na kamenném podstavci. Předmětem ochrany je kostel, kaple sv. Prokopa, márnice, ohradní zeď, kryté schodiště, litinový kříž a pozemek vymezeného areálu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12929, Praskolesy, ves, Praskolesy, Beroun, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls